Peruaans mijnbouwbedrijf volhardt in boosheid tegen familie Máxima Acuña

 peru maxima acuna vernietiging huis

Latijns-Amerika's grootste goudontginner Yanacocha verloor in december een gronddispuut tegen Máxima Acuña de Chaupe en haar familie. Het stuk grond in kwestie belet Yanacocha het mega-project 'Conga' uit te voeren.

Ondanks de uitspraak gaan de bedreigingen van het bedrijf onverminderd door.

In de ochtend van 3 februari kreeg Mirtha Vásquez, advocate van de familie de Chaupe, een wanhopige telefoon van Máxima Acuña de Chaupe, een eenvoudige boerin die uitgroeide tot symbool van het verzet tegen Yanacocha en het Conga project.

Voor de tweede maal sinds het vonnis drong de veiligheidsdienst van Yanacocha, vergezeld van de DINOES,  de speciale politie-eenheid,  haar eigendom binnen.

Er waren een tweehonderdtal politieagenten aanwezig.  Er werd in de lucht geschoten maar fysiek geweld bleef uit. De funderingen van een huis dat de familie er bouwt werden vernietigd. De bouwwerken betekenden een grote investering voor de boerenfamilie.

Na een proces van vier jaar besloot de rechtbank van Cajamarca, in december 2014, dat Yanacocha’s aanspraak op het terrein 'Tragadero Grande' ongegrond was. Het terrein is eigendom van de familie Chaupe, die al jarenlang met geweld bedreigd wordt door Yanacocha, haar privé veiligheidspersoneel, de Peruaanse politie en de DINOES.

Het stuk grond in kwestie belet Yanacocha haar mega-project 'Conga' uit te voeren wat de vernietiging van het brongebied in de hooglanden zou betekenen.

Ondanks het recente vonnis, blijft het bedrijf  de familie Chaupe beschuldigen van grondtoe-eigening. Yanacocha verklaart in een persmededeling dat de bouwwerken in een zone buiten de eigendom van de familie gebeuren en dat het om een vreedzame ‘daad van eigendomsverdediging’ gaat.

Het bedrijf klaagt dat ze onderwerp is van een lastercampagne en dat zijzelf het werkelijke slachtoffer van grondroof is.

Mirtha Vasquez, advocate van de familie, weerlegt het discours van Yanacocha. Het gaat wel degelijk om Tragadero Grande, het terrein dat door het laatste vonnis toegekend wordt aan de familie Chaupe.

De inval en de vernieling van de bouwwerken kan dus ook niet bestempeld worden als ‘eigendomsverdediging’ noch als vreedzaam. “Ze [Yanacocha] verloren de rechtszaak. Máxima bezit dit terrein. (…) dit is een intimiderende en onrechtmatige daad in een poging de familie weg te krijgen. Gezien ze hen niet op legale wijze eruit kregen, proberen ze het nu op een illegale manier ,” verklaart de advocate.

Verslag: Hanne Cottyn, woont en werkt in Peru voor Catapa

 

Meer info:


 

Het verhaal van Maxima werd ook opgepikt in de (internationale) pers

Er zijn 2 steunpagina's op facebook:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels