Politiek Forum van 11.11.11: veel volk, nieuwe uitdagingen

Op zaterdag 18 februari namen heel wat medewerkers en sympathisanten van intal deel aan het Politiek Forum van 11.11.11. Doel was om samen door te bomen over de 8 thema’s en regio’s waarrond de Noord-Zuidbeweging de volgende jaren politiek actief wil zijn. 300 mensen wilden erbij zijn om “nieuwsgierig, bescheiden en empathisch” te dialogeren.


De 8 thema’s en regio's – landbouw, handel, bedrijven, arbeid, financies, ontwikkelingssamenwerking, Palestina en Centraal-Afrika – werden op een toffe, creatieve manier aangebracht, met grappige filmpjes en scherpe interviews. Even was er wat consternatie, toen radiojournalist Bert De Vroey de vraag stelde of “België de kaart van Palestina wel moet trekken, met Hamas in de regering”. Herinner je dat minister van Ontwikkelingssamenwerking De Decker net om die reden een hulpproject aan Palestina had opgeschort, en dat Israël de nieuwe Palestijnse autoriteiten wil droogleggen door geïnde taksen achter te houden. Maar Wim Leysens van het Actieplatform Palestina antwoordde gevat dat de Palestijnen niet mogen gestraft worden voor de democratische keuze die ze hebben gemaakt, dat ze volgens de Verenigde Naties het recht hebben zich te verzetten tegen de bezetting, en dat het integendeel Israël is dat met sancties zou moeten worden bedacht.

Twee gastsprekers moesten de ruimere context van de Noord-Zuidsolidariteit schetsen. Professor Rik Coolsaet legde met verve uit hoe complex de huidige (en toekomstige) wereld in mekaar zit. Hij had het over de opkomst van de BRICh-landen (Brazilië, Rusland, India en China), wiens groeiende economische macht zich ook zou moeten vertalen in een toenemend politiek gewicht. “We staan op een tweesprong”, zei Coolsaet. “De Verenigde Staten weigeren steeds meer de internationale spelregels te volgen. Maar dat wordt door de andere landen in steeds mindere mate geaccepteerd.” Hij relativeerde ook de terrorismedreiging. In 2005 maakte het terrorisme niet meer dan 433 slachtoffers, en toch leidde het spookbeeld van het terrorisme tot een grootscheepse reorganisatie van de VS- en Navo-strategie!

Eveline Herfkens, speciale campagnecoördinator van de VN voor de Millenniumdoelstellingen, is niet meteen mijn favoriete. Als een pletwals bracht ze een oppervlakkige en eenzijdige goednieuwsshow over de Millenniumdoelstellingen. Voor het bereiken van de eerste 7 doelstellingen legde ze de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de landen van het Zuiden zelf, inbegrepen de arme Afrikaanse landen. Met de boutade dat “de wereld beter zal zijn als de MDG’s gehaald worden, dan als ze niét gehaald worden”, ging ze met een grote bocht om elke diepere oorzaak van onderontwikkeling heen. Structurele veranderingen om duurzame resultaten te behalen in de strijd tegen onrecht? Connais pas! Tenslotte leek ze niet goed te weten waarmee de 300 Noord-Zuidactivisten in de zaal hun dagen vullen, met haar misplaatste oproep om “uit de vergaderzaaltjes te komen en naar de straat te gaan”.

Boeiender waren de discussies in de 8 themagroepen, waar iedereen als parlementslid in een commissievergadering (het Forum had plaats in het Vlaams Parlement) zijn of haar zeg kon doen. Hier viel juist op hoezeer de Noord-Zuidactivisten hun "politiek werk" vooral invullen als campagne voeren naar het grote publiek toe, “op straat”, en niet zozeer als lobbywerk naar politici, “in vergaderzaaltjes”. 8 observatoren brachten over de werkgroepdiscussies enkele persoonlijke impressies in plenaire vergadering. Een tevreden 11.11.11-voorzitter Mieke Molemans kon afsluiten met het formuleren van enkele uitdagingen: meer werk maken van samenwerking, draagvlakverbreding, internationalisering, informatieverspreiding, het betrekken van de Zuidpartners en specifieke thema’s als gezondheid en hiv/aids, menselijke veiligheid, milieu en migratie. Waar we met z’n allen nog een glaasje (of twee) op dronken.

Deel dit artikel