Politieke aanbevelingen voor het Belgische EU voorzitterschapFINANCIERING VAN ONTWIKKELING

1. Meer en betere hulp

 • Zorgen dat de Europese belofte nagekomen wordt om vanaf 2010 0,56% BNI te besteden aan hulp en 0,7% BNI tegen 2015
 • Er voor zorgen dat de principes van de Verklaring van Parijs over de effectiviteit van de hulp en de engagementen vastgelegd in de Accra Agenda for Action tijdig worden uitgevoerd.


2. Her-regulering van de financiële markten

 • Binnen de eurozone een belastingheffing realiseren op alle financiële transacties
 • Strijd voeren tegen belastingparadijzen op Europees en internationaal niveau
 • Terugkeer faciliteren van verduisterde bezittingen en gelden aan bevolkingen van ontwikkelingslanden

VOEDSELSOEVEREINITEIT

3. Meer aandacht voor de boerenlandbouw in het Europese ontwikkelingsbeleid

 • Minstens 15% van het totale budget voor de Europese ontwikkelingssamenwerking besteden aan de ondersteuning van een duurzame familiale landbouw

4. Een handels- en landbouwbeleid in overeenstemming met de ontwikkelingsdoelen
 • het Europese landbouwbeleid wordt afgestemd op een model van duurzame familiale landbouw
 • Europa moet beleidsmaatregelen ondersteunen die de markten beschermen tegen de invoer van voedsel tegen lage prijzen, en evaluatieprocedures invoeren, die onafhankelijk zijn van de impact van het beleid van het Noorden op de duurzame familiale landbouw in de ontwikkelingslanden.

KLIMAAT

5. Het verminderen van de emmissieuitstoot met 40% tegen 2020 door interne maatregelen

 • De uitstoot van broeikasgassen verminderen met 40% tegen 2020, waarbij hoogstens 25% flexibele mechanismen mogen gebrui!kt worden

6. Meer middelen voor het Zuiden
 • Vanaf 2013 per jaar 35 miljard Euro publieke financiering vrijmaken om landen in het Zuiden in staat te stellen om de klimaatsverandering aan te pakken. Deze financiering moet voorspelbaar zijn, mag niet ODA-aanrekenbaar zijn en gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid
 • De "snelle start" financiering beloofd voor 2010-2012 besteden vanuit een nieuwe internationaal fonds in de schoot van Verenigde Naties

WAARDIG WERK

7. Een verplichte sociale traceerbaarheid van producten die in Europa verkocht worden.

 • Bindende Europese mechanismen opzetten om de transparantie en tranceerbaarheid te verzekeren van de gehele productieketen van goederen en diensten aangeboden op het Europees grondgebied.

8. Internationale betrekkingen ten dienste van waardig werk
 • Waardig Werk een centrale plaats geven in de betrekkingen van de Europese Unie, in het bijzonder in de handels- en investeringesakkoorden en de Europese handelsstrategie « Global Europe. Competing Europe in the world ».

Deel dit artikel