President Lula en President Uribe pleitten tegen vrije markt op tweede koffie Wereldconferentie

Salvador de Bahia, 24 september 2005

Oxfam-Wereldwinkels is opgetogen over de ontwikkelingen op de tweede Wereldkoffie conferentie. De openingsceremonie vond plaats in Salvador de Bahia zaterdagochtend. De twee presidenten van enkele van de belangrijkste koffieproducerende landen, President Alvar Uribe Vélez van Columbia en president Luiz Inacio Lula da Silva van Brazilie bepleitten er een drastische wijziging in het gevoerde internationale koffiebeleid.

Ze stelden beiden in hun openingsspeech volgende kwesties:

- We kunnen niet langer rekenen op het dogma van de vrije markt om de koffiecrisis op te lossen. We moeten een nieuw evenwicht vinden tussen vraag en aanbod om een oplossing te vinden voor de structurele gebreken van de markt die de koffieboeren vandaag steeds dieper in de armoede duwen.
- Om een oplossing te vinden en de ineenstorting van de koffieproducerende landen te voorkomen moeten we een nieuwe aanpak vinden die vertrekt van de sociale en ecologische aspecten van de koffiesector.
- De oplossing moet rekening houden en gebaseerd zijn op de rechten van de armsten.
- Zonder een oplossing voor de koffiecrisis zullen de meeste koffieproducerende landen niet in staat zijn de milleniumdoelstellingen te bereiken.
- Koffieproducerende landen moeten samenwerken om te trachten de oneerlijke handelsregels te wijzigen.

President Lula zei: “Het is onrechtvaardig dat de koffieconsumerende landen meer winst maken met koffie dan de mensen die elke dag tussen de koffiestruiken werken. Er is teveel onverschilligheid voor de omvang van deze crisis. Er moet meer respect komen voor hen die dag en nacht werken om de koffie te oogsten. We hebben dringend nood aan eerlijke multilaterale handelsregels."

President Uribe van Columbia stelde: “Hopelijk leidt deze conferentie tot concrete beslissingen en engagementen. Als producerende landen moeten we dringend proberen invloed te hebben op de prijs. Men zal me dan verwijten dat dit indruist tegen de vrije markt maar het huidige beleid druist duidelijk in tegen een sociaal beleid. Ik verkies de kritiek van economisten boven het voortduren van deze sociale ramp”.

Anke Hintjens, aanwezig op de Wereldkoffieconferentie voor Oxfam-Wereldwinkels: “We zijn erg blij dat beide presidenten zo duidelijk stelling innemen ten voordele van de kleine koffieproducenten. Zo wordt hun stem dan uiteindelijk toch nog gehoord op deze conferentie waar vertegenwoordigers van organisaties van kleine boeren niet aan het woord komen. Dit is een historisch moment. Hopelijk nemen de vertegenwoordigers van België en de Europese Unie hier en in de Internationale Koffie Organisatie (ICO) deze woorden au serieux en zetten ze zich in voor een oplossing die de situatie van de kleine boeren verbetert. Als Oxfam-Wereldwinkels zullen we samen met Oxfam-International, hen en de vertegenwoordigers van de multinationale ondernemingen uit de koffiesector hierop blijven aanspreken en de publieke opinie blijven sensibiliseren over de ernst van de situatie."

Oxfam-Wereldwinkels DOOR:

Deel dit artikel