President, stop uw haatcampagne!

 

Persbericht:  President, stop uw haatcampagne!

 

Pax Christi Vlaanderen protesteert opnieuw met klem tegen de verwerpelijke uitspraken van de Iraanse president, Mahmoud Ahmadinejad, aangaande de Holocaust en de staat Israël. Dit protest wordt zonder verwijl overgemaakt aan de Iraanse Ambassade in Brussel. Pax Christi Vlaanderen roept de Iraanse president uitdrukkelijk op zijn taal van haat tegen Israël te stoppen.

Vrede en menswaardig samenleven worden nooit gebouwd op haat, maar op mededogen en rechtvaardigheid. Dat de huidige staat Israël de Palestijnen systematisch onrecht aandoet, kan onder geen enkel beding een reden zijn om het hemeltergend onrecht dat Europa het joodse volk aandeed tijdens de Tweede Wereldoorlog te negeren of te minimaliseren. Het Palestijnse volk is niet gebaat bij deze campagne van negationisme en antisemitisme. De Palestijnse Autoriteit neemt van die uitspraken ook uitdrukkelijk afstand.

Intussen blijft Pax Christi Vlaanderen ook pleiten voor een rechtvaardige vrede tussen Israëli's en Palestijnen. Daarom moet er een einde komen aan de bezetting van de Palestijnse Gebieden en moet de internationale gemeenschap een veel grotere inspanning doen om een leefbare staat Palestina mogelijk te maken binnen de internationaal aanvaarde grenzen van 1967. Bovendien moet de staat Israël zich in veiligheid kunnen ontwikkelen zonder dreiging met vernietiging van wie dan ook.

 

Jo Hanssens                                                                         Brigitte Herremans

voorzitter                                                                                 teamlid dienst Geweldpreventie

                                                                                                specialiste Midden-Oosten

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel