Probleem van overbezetting in de opvangcentra voor asielzoekers nog niet opgelost

Bij gebrek aan structurele maatregelen blijft de overbezetting in de opvangcentra voor asielzoekers aanhouden. Al sinds eind augustus vindt de overheid voor nieuwkomers die asiel aanvragen geen plaats meer in de bestaande centra. Om tegemoet te komen aan de hoogste noden, greep de overheid naar tijdelijke maatregelen.

Zo opende ze even een opvangcentrum in Lombardsijde en besloot ze asielzoekers op te vangen in containers en tenten. Daarnaast wil de overheid een groep mensen sneller uit de centra laten vertrekken. Het gaat om bewoners die als vluchtelingen erkend worden of van wie het verblijf geregulariseerd is. Zij moeten het centrum ten laatste twee maanden na die positieve verblijfsbeslissing verlaten.

Het gros van deze mensen vindt in die korte periode van twee maanden geen geschikte woning en moet voor onderdak en verdere steun aankloppen bij het OCMW. Deze jongste maatregel zou sinds 12 september worden toegepast. De OCMW’s hebben al laten weten dat ze vrezen voor een gevoelige stijging van het aantal daklozen. Intussen wachten de OCMW’s nog op een brief van de overheid die meer duidelijkheid moet scheppen over deze maatregel.

Deel dit artikel