Protest tegen goudmijn in Guatemala

Yolanda[foto: Yolanda Oquelí - Amnesty International]

In Guatemala halen mijnbedrijven  ex-militairen, militairen en zelfs bendeleden binnen om de weerstand van de lokale bevolking te breken. Een verhaal over de strijd van de lokale bevolking in San José del Golfo en San Pedro Ayampuc, dorpen op nauwelijks vijfendertig kilometer van Guatemala City. De overheid kijkt toe en laat begaan.

Eind vorig jaar zag ik met verstomming een youtubefilm op internet. Het ging over een gevaarlijke confrontatie. De camera die het gebeuren registreerde travelde zenuwachtig van de ene kant naar de andere.

Aan de ene kant stonden dorpelingen schouder aan schouder in rijen, sommigen lagen met hun buik op de grond, het lijf als een moeilijk te overstijgen obstakel in de weg, anderen hadden er stoel of rieten zetel bijgehaald, alsof ze in de kerk zaten. In feite zongen ze allemaal kerkgezangen, de ene lofzang aan het allerheiligste of de heilige maagd na de andere, urenlang, liederen als mantra's, om zichzelf zingend te beschutten, moed in te laden en de kalmte niet te verliezen tegenover de agressieve provocaties die van de andere kant kwamen.

Aan de andere kant stond een groep jonge kerels met blauwe helmen en grijze T-shirts opgesteld. Vooraan spuide een oudere corpulente vent met een megafoon bedreigingen en scheldwoorden tegen de man die het tafereel op video opnam en tegen de dorpelingen die verderop bleven doorzingen. Sommige gehelmde jongeren draaiden onwennig rond hun as, wat waarnemers achteraf deed vermoeden dat niet allen onder hen mijnwerkers waren of althans niet met overtuiging hun rol speelden.Kappes, Cassiday & Associates is een multinational die aast op goud. De hoofdzetel bevindt zich in Nevada, VS. Bijzetels zijn opgericht in Mexico en Australië.
Exmingua S.A. is een dochtermaatschappij in Guatemala. Zij delven in de gemeenten San José del Golfo en San Pedro Ayampuc op nauwelijks een vijfendertig kilometers van de hoofdstad. De dorpelingen lossen elkaar af om een menselijke barricade op te werpen en geen voertuigen of ander materiaal van het mijnbedrijf door te laten.

 

Yolanda

Een van de belangrijkste leiders van de weerstand is Yolanda Oquelí.  In juni vorig jaar werd ze na een betoging op weg naar huis door twee mannen op een motorfiets onder vuur genomen en neergeschoten, maar ze overleefde de aanval. Dit was een hoogtepunt op een reeks agressies die ze reeds tevoren moest verduren.

Verscheidene internationale organisaties zoals Amnesty International komen voor haar op. De boerenorganisatie CUC verspreidt video- en informatiemateriaal over de conflicten. Ondanks het gevaar staat Yolanda Oquelí, na hersteld te zijn, weer op de bres. Het verzoek van de lokale bevolking aan de regering om op gemeentelijk vlak over de mijnactiviteiten een volksreferendum te houden werd niet ingewilligd.

De officiële media, in handen van de rijke eliteklasse, houden zich sterk op de vlakte. Prensa Libre heeft het onder de titel 'Confrontaties in de mijnstreek' over de 'rellen veroorzaakten geen zwaargewonden.'

En de krant Siglo 21 informeerde onder de titel 'Verhitte gemoederen voor de mijnbouw' onjuiste berichtgeving door te stellen dat 'personeelsleden van het bedrijf en de buren van San José del Golfo op het punt stonden met elkaar slaags te raken.'

De protagonisten die met bruut verbaal geweld en bedreigingen een weg in de menselijke barricade probeerden te drijven komen uit het leger. Een van hen is een voormalige luitenant en personeelslid van het bedrijf. Naast hem presenteerden zich nog twee kolonels in de conflictieve zone. Een van hen is vermoedelijk de gerant van de dochtermaatschappij Exmingua.

 

 

Militair geweld

Het is alsof de militairen weer helemaal terug zijn. Zoals ze in de jaren '70 en '80 de bevolking als de vijand beschouwden en behandelden, houden ze vandaag de lokale bevolking die zich verzet tegen de mijnactiviteiten voor de vijand. De vijand van de multinationals, van de Nationale dochtermaatschappijen en van de regering die de bedrijven steunt.

Anderzijds is het hoogst bedenkelijk dat bedrijven ex-militairen, militairen en zelfs een bekend bendelid binnenhalen om de weerstand van de lokale bevolking te breken. Deze gang van zaken verontrust waarnemers die met lede ogen zien hoe zich een aaneenschakeling van acties van publieke en privé, legale en illegale, militaire en paramilitaire veiligheidskorpsen voordoet, met een totaal misprijzen voor de bevolking die op vreedzame wijze optreedt en daarbij soms levensgevaar oploopt.

Guido De Schrijver, Vlaams Guatemala Komitee

Meer info:

De steungroep 'Solidair met Guatemala' publiceert tweemaandelijks een infobulletin over Guatemala. De steungroep is een lidorganisatie van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités en vertegenwoordigt dit netwerk in het Europese Lobbynetwerk voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA).


Vlaams Guatemala Comité DOOR:

Deel dit artikel