PROTOS op het Wereldwaterforum


wereldwaterforumDeze week startte het Wereldwaterforum in Marseille (van 12 tot en met 17 maart). Dat het Wereldwaterforum in maart valt, is niet toevallig. 22 maart is door de Verenigde Naties immers uitgeroepen tot "Wereldwaterdag".

Traditioneel is Wereldwaterdag voor PROTOS het moment om naar buiten te komen en aandacht te vragen bij het publiek en bij beleidsmensen voor het thema 'water en ontwikkeling'.

Organisaties uit allerlei hoeken hebben een specifiek aanbod rond Wereldwaterdag. Ook PROTOS neemt actief deel, met onder andere lezingen in Leuven, Dendermonde, Brugge en Oostende. Tijdens het 6e Wereldwaterforum neemt PROTOS deel aan twee officiële sessies en enkele officiële side-events.

PROTOS staat, eigen aan zijn multi-actoren-aanpak in zijn programma's in het Zuiden, open voor multi-stakeholder-initiatieven, omdat je meer kan bereiken als alle betrokkenen inspraak krijgen en samen een gemeenschappelijk doel nastreven.

Toch blijven wij tegelijk kritisch t.o.v. bepaalde ideeën en acties die kunnen ontspruiten uit het Wereldwaterforum en die indruisen tegen onze visie dat de watervoorraden overal publiek moeten beheerd worden.   

De water-armen in landen van ontwikkeling mogen niet nog meer het slachtoffer worden van een gebrek aan solidariteit, van niet-duurzame toepassingen van water, niet-duurzaam beheer van water en van louter liberaal marktdenken.

Water mag geen "koopwaar" worden met winstbejag als hoofddoel. Water is een gemeenschappelijk goed waartoe iedereen toegang moet hebben.   Toegang tot drinkwater en sanitatie moet een afdwingbaar mensenrecht zijn, door het op te nemen in de grondwet van elke staat.

"Recht op water en sanitatie voor iedereen" is wel een hoofdthema op het Wereldwaterforum in Marseille.

In de sessies waar PROTOS aan deelneemt of een bijdrage levert, pleiten we om meer middelen - zowel financiële als kennis en expertise - rechtstreeks te leiden naar de lokale besturen van landen in ontwikkeling. Zij immers hebben de verantwoordelijkheid om hun bevolking van drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen te voorzien.

Achtergrondinformatie, een agenda met activiteiten, opiniestukken,... je vindt het allemaal op de website van PROTOS: onder de knop 'Water in de wereld' vind je een pagina over Wereldwaterdag en over het Wereldwaterforum.

Blog protosh2o

Bovendien lanceren we naar aanleiding van het Wereldwaterforum een eigen blog. PROTOS stuurt een kleine delegatie naar het Wereldwaterforum en zal van daaruit dagelijks een bericht posten op de blog. Zowel collega's van het kantoor in Gent als collega's uit het Zuiden houden je zo op de hoogte. Ook enkele jongeren uit Ecuador, Oeganda en Benin die geselecteerd werden om deel te nemen aan het Jongeren-wereldwaterparlement komen aan het woord.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel