Ranglijst van de rijken

De derde jaarlijkse Ontwikkelingsindex rangschikt 21 rijke landen naar de mate waarin ze de armen in de wereld helpen of juist hinderen. De rijken spenderen grote bedragen aan buitenlandse hulp, maar tegelijk werpen ze enorme handelsbarrières op. Genereus sturen ze soldaten op pad om elders de vrede te bewaren, maar tegelijkertijd verkopen ze wapens aan derdewereldbandieten. Doen de rijken uiteindelijk meer kwaad dan goed?   Als historici terugkijken op deze tijd zullen ze concluderen dat de relatie tussen rijk en arm een dominant thema is. Welke rijke landen hielpen arme landen tot ontwikkeling te komen? En welke deden dat niet? Welke invloed had hun binnenlands beleid op het leven van de armen elders? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft het Center for Global Development en Foreign Policy voor het derde jaar een index opgesteld waarin de betrokkenheid van 21 rijke landen bij ontwikkeling in kaart is gebracht. Deze 'commitment to development index' (CDI) is een objectieve maatstaf van de wijze waarop rijke landen armen verder helpen of hen arm houden.   Er is in een jaar tijd veel veranderd in de relaties tussen arm en rijk. In juli besloot de groep van acht rijkste landen de schulden te schrappen van achttien ontwikkelingslanden. In de dagen die daaraan voorafgingen, trokken miljoenen muziekliefhebbers naar de Live-8 concerten die verspreid over de aardbol werd...

Deel dit artikel