Reactie 11.11.11 op Oeso-cijfers ontwikkelingshulp

oesoDe rijkste landen van de wereld komen hun beloften aan het Zuiden niet na, meldt de Oeso vandaag. 11.11.11 vindt het schandalig dat de allerrijksten in tijden van crisis de zwakste landen in de steek laten. Hier ligt een kans voor België om tijdens het EU-voorzitterschap het goede voorbeeld te geven.

Veel rijke landen deden de afgelopen jaren grote beloftes, zonder dat ze effectief geld uitgaven. Vijf jaar geleden beloofden de rijkste landen 25 miljard dollar aan Afrika te geven tijdens de G8-top in Gleneagles, nu blijkt dat ze minder dan de helft daarvan gaven. 'We kijken al jaren toe hoe regeringsleiders voor de camera's grote beloften doen, maar ze niet nakomen als het tijd wordt om met geld over de brug te komen. Met die gewoonte moet het gedaan zijn', zegt algemeen secretaris Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.

Een aantal rijke landen gebruikt de financiële crisis als excuus om te bezuinigen op ontwikkelingshulp. Maar juist door die crisis is hulp des te belangrijker. De crisis slaat in het Zuiden immers minstens even hard toe als hier, met 90 miljoen extra armen als gevolg. De zwaksten mogen niet het slachtoffer worden van de besparingen, hier en in het Zuiden.

België houdt zich tot nu toe aan de belofte om in 2010 0,7 procent uit te geven aan ontwikkelingshulp. Daarmee staan we zesde op het lijstje van de Oeso. 'We zijn blij dat onze niet afhoudende druk nu op papier resultaten oplevert,' zegt Bogdan Vanden Berghe. 'Door de beloften na te komen, kan België een voortrekkersrol spelen binnen Europa.'

'We hopen dat België tijdens het EU-voorzitterschap later dit jaar andere landen zal aansporen om hun beloften na te komen. Natuurlijk is dit alleen maar geloofwaardig als we de komende jaren hetzelfde bedrag blijven besteden. Dat zal nog een hele opgave worden, want in de begroting voor dit jaar zitten een aantal eenmalige maatregelen, zoals een flinke schuldenverlichting voor Congo.'

'2010 is een cruciaal jaar voor ontwikkelingshulp. Niet alleen omdat België al jaren belooft om vanaf nu 0,7 procent aan ontwikkelingshulp te besteden, ook omdat we op tweederde zitten voor het realiseren van de Millenniumdoelstellingen. Als we die willen halen, moeten de rijkste landen nu een tandje bijsteken.'

 

Deel dit artikel