Red Hand Day - 12 februari 2008 - Rode handen tegen geweld op kinderen in gewapende conflicten

De Rode Handen Campagne

1 miljoen rode handen tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten

 
Sinds 12 februari 2002 is het Aanvullende Protocol bij het  VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind van kracht, waardoor de minimumleeftijd voor deelname aan conflicten en gedwongen rekrutering opgetrokken werd van 15 naar 18 jaar. Jammer genoeg merken we dat het aantal kindsoldaten sindsdien amper afgenomen is. Volgens recente schattingen worden er wereldwijd nog steeds meer dan 250.000 kinderen ingezet in gewapende conflicten.
 
De internationale Red Hand Day vraagt elk jaar op 12 februari aandacht voor deze problematiek en wil duidelijk maken dat ons engagement noodzakelijk blijft.  De tijd van ronkende verklaringen is voorbij. Het politiek engagement van de afgelopen jaren moet dringend omgezet worden in concrete verbeteringen in de dagdagelijkse realiteit van kinderen in conflictgebieden en zij die zich schuldig maken aan het rekruteren van kinderen meer ter verantwoording geroepen worden.
 
Om deze eis kracht bij te zitten werd het initiatief genomen voor een wereldwijde Rode Handen Campagne. Deze campagne wil op 12 februari 2009 één miljoen rode handafdrukken overhandigen aan de Verenigde Naties, om aldus druk uit te oefenen op de verantwoordelijken om verdere inspanningen te doen in de strijd tegen het gebruik van kindsoldaten.

 

Red Hand Day 2008 is het officiële startschot voor de Rode Handen Campagne in België. Hiermee sluit de Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten zich aan bij de internationale campagne die gecoördineerd wordt door de Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. We roepen dan ook op aan iedereen jong en oud, organisaties, verenigingen, scholen, parochies om deze actie te ondersteunen.

 

Doe mee !

 
Wil je onze campagne steunen, verzamel dan zoveel mogelijk rode handafdrukken bij je vrienden, familie, klasgenoten, of collega’s, en stuur deze terug naar het adres dat vermeld staat onderaan dit bericht. Een eenvoudig wit A4 blad is reeds voldoende, maar je kan ook steeds ons standaardformulier downloaden en afdrukken. Al de documenten die we zo ontvangen, zullen dan overgemaakt worden aan de Verenigde Naties.
 
Een makkelijke en leuke manier om snel verschillende handafdrukken te verzamelen is door een speciale activiteit te organiseren. De foto’s die je van je zulke activiteiten maakt kun je steeds uploaden op de website van de Rode Handen Campagne. Hier vind je ook ideeën voor mogelijke acties.
 
We verzamelen de rode hand afdrukken gedurende verschillende periodes. Tot 30 juni 2008  kunnen deze teruggestuurd worden naar volgend adres: 
De Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten. p.a. Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen
 
Meer informatie kan steeds bekomen worden op de website van de internationale coalitie, of bij de leden van de Belgische Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten op volgende adressen:
          

Pax Christi Vlaanderen
 
              03 225 10 00                     03 225 10 00       
Plan België
              02 504 60 00                     02 504 60 00       
Unicef België
 
              02 230 59 70                     02 230 59 70       
Amnesty International Vlaanderen
              03 271 16 16                     03 271 16 16       
Amnesty International Belgique-francophone
              02 538 81 77                     02 538 81 77        
VICngo
 
              02 203 42 40                     02 203 42 40        

Deel dit artikel