RED kleding ook schoon?

Op het World Economic Forum (februari ’06) lanceerde Bono (U2) het nieuw kledingmerk RED. Een gedeelte van de kledingcollectie zal geproduceerd worden door de kledingmultinational GAP. Het eerste kledingstuk is een T-shirt. De Britse Schone Kleren Campagne (Labour Behind the Label) vroeg zich af of die kleding ook schoon zal zijn.

Vooreerst is RED een liefdadigheidsinitiatief. De bedoeling is dat een gedeelte van de winst direct te goede komt aan het “Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.” RED is dus geen certificatielabel dat garandeert dat het product zelf sociaal verantwoord geproduceerd is.

De Schone Kleren Campagne meent dat kledingbedrijven, vooraleer ze aan liefdadigheid doen, wel best eerst in eigen huis orde op zaken zetten. Een van de beste manieren om mensen in de ontwikkelingslanden duurzaam te helpen, is namelijk hun een goede baan met een menswaardig loon te geven.

GAP is wel een van de grote bedrijven dat al concrete stappen heeft gezet op weg naar sociaal verantwoorde productie:

  • Het bedrijf is lid geworden van een multi-stakeholderinitiatief waarin bedrijven, vakbonden en arbeidsngo’s samenwerken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren in de toeleveringsketen, met name het (Britse) Ethical Trading Initiative;
  • GAP heeft ook een lijst van al zijn onderaannemers gepubliceerd;
  • GAP heeft een eigen programma voor fabrieksinspecties dat omvattender is dan dat van de meeste andere bedrijven;
  • Positief is dat GAP het RED T-shirt volledig in Afrika zal produceren, met name in Lesotho. Lesotho’s kledingindustrie heeft de laatste tijd erg te lijden onder de afschaffing van de kledingquota’s: veel kledingproductie wordt gerelokaliseerd naar landen als China en India, met bedrijfssluitingen en werkloosheid in Lesotho als gevolg.

Toch roept de Schone Kleren Campagne GAP op om voor het RED label iets meer te doen:

  • Naam en adres te publiceren van de fabrieken waar de RED kleding wordt gemaakt;
  • De resultaten van sociale inspecties van die fabrieken te publiceren;
  • Derden toe te laten de arbeidsomstandigheden ter plaatse te verifiëren;
  • Aan te tonen dat de arbeidsters zich vrij kunnen organiseren in een vakbond en collectief kunnen onderhandelen over hun rechten.

De eerste eis is al gedeeltelijk ingewilligd. Fabrieksinspecties zijn waarschijnlijk aan de gang, maar resultaten van audits van de betrokken fabrieken in Lesotho zijn nog niet gepubliceerd. Ook over de arbeidsrechten ter plaatse is niets bekend.

GAP heeft als kledingbedrijf al meer gedaan dan de meeste andere fabrieken. Toch kan het nog veel meer doen voor de arbeidsters in z’n productieketen. En wat RED betreft: zou het niet mooi zijn, mocht dit T-shirt  niet alleen bijdragen tot de strijd tegen AIDS, maar ook duurzaam de Afrikaanse kledingarbeidsters ondersteunen met sociaal verantwoorde jobs?

www.theglobalfund.org


 

Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel