Regeerakkoord asielbeleid is flauw afkooksel

Enkel voor regularisatie duidelijke ambities


De uitdagingen in asiel en migratie zijn enorm maar de regering heeft niet de ambitie om ze aan te pakken. Alleen over regularisatie bevat het akkoord de aanzet voor een krachtig nieuw beleid. Het oranjeblauwe akkoord van oktober 2007 was een pak duidelijker. Aan de Minister voor Migratie en Asiel en haar collega’s om deze lauwe tekst leven in te blazen.

Voor Vluchtelingenwerk is het huidige regeerakkoord een flauw afkooksel van de tekst waarover Oranjeblauw het eens raakte begin oktober 2007. Die tekst bevatte een omvattend antwoord op het complexe asiel- en migratiethema. Vandaag blijken heel wat oranjeblauwe toekomstplannen gesneuveld. Zo staat in het huidige akkoord niets meer over het plan om vluchtelingen uit crisisgebieden legaal naar België te halen (resettlement), over de evaluatie en bijsturing van de recente asiel- en opvangwetten of over een wettelijk verblijfsstatuut voor niet-begeleide minderjarigen.

De enige doorbraak is dat de overheid het verblijf van vreemdelingen die “duurzaam lokaal verankerd zijn” wil regulariseren. Ook de verblijfsregularisatie van mensen in aanslepende procedures als die bij de Raad van State en de eenmalige verblijfsregularisatie van mensen met een “vaststaand werkaanbod” zijn goede maatregelen. Ze werken de achterstand weg en bestrijden de illegale arbeid.

Vluchtelingenwerk stelt vast dat het nieuwe akkoord ten onrechte zwijgt over het ‘asielbeleid’. Het is niet omdat het aantal asielaanvragen in ons land is gedaald dat de uitdagingen minder groot geworden zijn. Vluchtelingen geraken gewoon bijna niet meer tot in België. Bij grote vluchtelingencrisissen, zoals die in Irak, ontloopt de Belgische regering haar verantwoordelijkheid door ‘resettlement’ uit het akkoord te schrappen. Bovendien vertoont de hervormde asielprocedure duidelijk gebreken en vereist ze een grondige evaluatie en bijsturing.

Het hele hoofdstuk ‘Migratie’ is vaag en vrijblijvend. Een commissie regularisatie bijvoorbeeld komt er maar na wetenschappelijk onderzoek over de wenselijkheid ervan. En extra middelen voor mensen die zelfstandig willen terugkeren komen er “indien noodzakelijk”. Ook de paragrafen rond opsluiting van families en anderen blinken uit in nietszeggende, vage en dubbelzinnige formuleringen. Zelfs over de nieuwe economische migratie is er niet meer dan één algemene zin opgenomen.

Gelukkig is Asiel en Migratie intussen als aparte portefeuille toegewezen aan een minister. Dit komt niks te vroeg en is een terechte erkenning van het belang van dit thema. Vluchtelingenwerk roept de nieuwe bevoegde minister(s) op om dit akkoord ambitieus en voluntaristisch te hanteren zodat het Belgische beleid alsnog impact krijgt op de asiel- en migratievraagstukken.

Deel dit artikel