Regeerakkoord Di Rupo 1 - Analyse 11.11.11

logo11_klein
Donderdag 8 december


Gisteren, 7 december, werd het regeerakkoord voorgesteld in de kamer. 11.11.11 heeft het regeerakkoord doorgenomen vanuit de bril van een coherent ontwikkelingsbeleid. Met andere woorden: zijn de beleidskeuzes die genomen zijn binnen beleidsdomeinen met een impact op ontwikkelingslanden, gericht op duurzame ontwikkeling wereldwijd? Het is langs deze lijnen dat we het werk van de nieuwe regering zullen beoordelen.

De volledige analyse kan je hier downloaden. Hieronder alvast enkele markante passages die je in de tekst kan terugvinden:


Vragen over het budget

Volgens het akkoord wordt het budget ontwikkelingssamenwerking 'bevroren' voor de volgende twee jaar. De regering laat het engagement om 0.7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking te reserveren weliswaar niet los, maar geeft nergens aan hoe ze die op termijn en tegen wanneer zal halen. De onduidelijkheid (wat betekent dat bevriezen concreet?) en de afwezigheid van een concrete planning staat ook haaks op het expliciete engagement om de Millenniumdoelstellingen mee te helpen halen. Het engagement is er wel, maar de invulling is afwezig.


Relatie met ontwikkelingslanden

11.11.11 vraagt zich af of de verandering van de term 'goed bestuur' in 'behoorlijk bestuur' een verandering inluidt bij de beoordeling van de relatie tussen België en partnerlanden. Betekent deze wijziging in terminologie ook een verminderen van kwaliteit? Waarom de verandering van terminologie?


Een goed ontwikkelingsbeleid kijkt ook naar andere beleidsdomeinen

Geld en middelen investeren in het ene om ze vervolgens weg te halen via het andere is niet de juiste piste. Zeker in budgettair moeilijke tijden moeten de middelen zo optimaal mogelijk ingezet worden.

  • Daarom vraagt 11.11.11 een beleid dat expliciet aandacht heeft voor de democratiseringsprocessen in Centraal-Afrika en het vredesproces in het Midden-Oosten.
  • Op vlak van handel moet België opener worden in de standpunten die ze Europees inneemt en helder terugkoppelen naar parlement en bevolking.
  • Militair vindt 11.11.11 een informatieplicht aan het Parlement onvoldoende als democratische legitimering voor deelname aan buitenlandse operaties.
  • 11.11.11 onderschrijft het engagement van de Belgsiche regering om de financiële wereld ten dienste te stellen van duurzame groei. De opbrengst van de financiële transactietaks moet in die zin aangewend worden voor sociaal en milieubeleid, twee domeinen waar de crisis een onevenredige impact op heeft.
  • Het klimaatbeleid blijft ook de volgende jaren een ernstige bekommernis van 11.11.11. Met een impact die grotendeels (98%) in de ontwikkelingslanden te voelen is, moet de klimaatsverandering voor zowel noord als zuid een absolute prioriteit zijn en blijven.
  • Op vlak van schuldkwijtschelding stelt 11.11.11 zich tenslotte ernstige vragen bij het betrekken van IMF, G8 en de club van Parijs. Zeker in het licht van de economische crisis is de kans groot dat deze vertegenwoordigers van de rijke landen het eigenbelang boven het algemeen belang zullen stellen.

 

 

Deel dit artikel