Regularisatie: wie komt in aanmerking?

Op 26 maart gaf minister Turtelboom aan de dienst Vreemdelingenzaken instructie om aan een bijkomende groep een tijdelijke verblijfsvergunning toe te staan via artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet (regularisatie).

Deze maatregel geldt voor families met schoolgaande kinderen die minstens 5 jaar geleden voor het eerst asiel vroegen in ons land en hier intussen ononderbroken verbleven. Hun asielprocedure moet minstens 1 jaar geduurd hebben. De kinderen moeten minstens sinds 1 september 2007 school lopen in kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs.

Deel dit artikel