Respons van Beijing comité op rapport Playfair 2008 ondermaats

BOCOG (Beijing Organiserend Comité van de Olympische Spelen) reageerde op het rapport van Playfair 2008 over de onmenselijke arbeidsomstandigheden bij vier Chinese Olympische licentiehouders.De respons is echter teleurstellend.


Playfair 2008 is een campagneplatform van de internationale vakbondsfederatie ITUC, de ITGLWF (de Internationale textiel- en kledingfederatie) en de Clean Clothes Campaign. In juni jl. publiceerde het een rapport over de arbeidomstandigheden bij vier Chinese fabrieken die spulletjes met het Olympische logo mogen produceren. De bevindingen van het rapport (‘IOC verdient geen medaille voor arbeidsrechten’) waren erg verontrustend: werkuren van 11 à 12 uur, 7 werkdagen op 7, erge onderbetaling, onvoldoende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, geen zwangerschapsverlof, een structureel gemis aan kanalen waarlangs arbeidsters hun grieven kunnen uiten.

Eind juli heeft het BOCOG op het rapport gereageerd. Het beweert groot belang te hechten aan de zaak. Er werd onmiddellijk uitleg gevraagd aan de betrokken bedrijven. De stadsbesturen van Dongguang en Shenzhen vormden onderzoeksteams. Het lokale Ministerie van Arbeid en het BOCOG hebben de resultaten ervan nader bekeken. Hun bevindingen: bij Le Kit werden 8 studenten tijdens de vakantie tewerkgesteld. Sommige arbeiders hadden geen contract. Bij de drie andere bedrijven waren er problemen met overuren. Sancties: De licentie van Le Kit werd ingetrokken. De licentie van de drie andere bedrijven werd voorlopig geschorst, totdat ze de werkvoorwaarden in overeenstemming brengen met de eisen van het Arbeidsbureau (welke die ook mogen zijn).

Om verschillende redenen is de respons van het BOCOG teleurstellend en ondermaats. Volgens Playfair 2008 zitten de problemen veel dieper dan de tewerkstelling van een aantal kinderen en een teveel aan overuren. De vier bedrijven vormen slechts een paar voorbeelden van een wijdverspreide kwaal die de hele sportkleding en -uitrustingssector kenmerkt: algemeen tekort aan arbeidsrechten, massieve onderbetaling, onmenselijke werkuren, geen contracten, afwezigheid van elke vorm van vertegenwoordiging en zeggenschap, onveilige en ongezonde werkvoorwaarden… Dit wordt zelfs bevestigd door grote Westerse kleding- en sportmerken.

Fairplay 2008 wenst dan ook dat het BOCOG alle bevindingen van het rapport zou publiceren en verdere actie zou plannen om de arbeidssituatie in de hele licentiesector grondig aan te pakken. Het IOC zelf moet dringend tussenkomen en ervoor zorgen dat dergelijke wantoestanden in de toekomst niet meer kunnen voorkomen. Voor de arbeiders die zolang onderbetaald werden, moet compensatie geëist worden.

Fairplay 2008 heeft het OIC en het BOCOG herhaaldelijk gevraagd om niet van de problemen weg te lopen door contracten te verbreken. Het is beter om bij problemen positieve actie te ondernemen, in samenwerking met de bedrijven zelf en stakeholders, met name de arbeiders en hun organisaties. De beëindiging van het contract met Le Kit zal dan ook de problemen bij dat bedrijf niet oplossen.

BOCOG beweert dat het groot belang hecht aan de sociale verantwoordelijkheid van de bedrijven. Dit is voor Fairplay 2008 niet zeer overtuigend. Totdat we een sectorbrede aanpak zien, met betrokkenheid van de arbeiders. Een begin zou kunnen zijn: eisen dat er in alle bedrijven met een licentie een laagdrempelig en confidentieel kanaal komt voor de arbeiders om schendingen van hun arbeidsrechten te melden.

Decennialange ervaring leert dat voor een duurzame verbetering in de mondiale leveringsketens de arbeiders zich moeten kunnen organiseren in vakbonden van eigen keuze die hun belangen vertegenwoordigen en in hun naam kunnen onderhandelen. Vakbondsvrijheid is een onmisbare en cruciale hefboom voor menselijke waardigheid op het werk.

Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel