Rode Kruis-Vlaanderen, Internationaal

(1) De belangrijkste doelstelling van de werking in het Zuiden betreft enerzijds het versterken van de weerbaarheid van de meest kwetsbare gemeenschappen en anderzijds de organisatieversterking van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen.

(2) Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal neemt ook actief deel aan humanitaire operaties van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging, hetzij door financieel of logistiek te ondersteunen van dergelijke operaties, hetzij door het uitzenden van personen.

(3) Via educatieve activiteiten wil Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal de eigen achterban meer betrekken bij de internationale samenwerking.

(4) Onze organisatie verspreidt ook informatie over het internationaal humanitair recht (IHR).

(5) Tenslotte is onze organisatie ook nog via de ‘tracing ‘-activiteiten actief op het vlak van vermiste personen en het hergroeperen van families en vluchtelingen.

Rode Kruis-Vlaanderen, Internationaal

Motstraat 40
2800 Mechelen
Telefoon: 015-44 33 05
Fax: 015-44 35 35
Contacteer Rode Kruis-Vlaanderen


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van ngo-federatie
Lid van het VEF