Rusland gebruikte clustermunitie in Georgië

De Internationale “Cluster Munition Coalition” veroordeelt het gebruik van clustermunitie door het Russische leger in Georgië, amper drie maanden nadat 107 staten, waaronder België, zich akkoord verklaarden om clustermunitie te verbieden.

Een rapport van "Human Rights Watch" bevestigde op 14 augustus dat Russische gevechtshelikopters RBK-250 clustermunitie gebruikt hebben tijdens de recente vijandelijkheden in Georgië. Hierbij vielen minstens 11 dodelijke slachtoffers onder de burgerbevolking. Hiermee toont de Russische Federatie nogmaals dat het deel uitmaakt van een steeds kleiner wordende groep van staten die zich blijven verzetten tegen een verbod op het gebruik van niet-discriminerende wapens zoals landmijnen en clustermunitie. Sinds vorige week is Rusland, samen met Israel, het enige land dat effectief gebruik gemaakt heeft van Clustermunitie sinds de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk clustermunitie gebruikten bij de invasie van Irak, meer dan vijf jaar geleden.

Amper drie maanden geleden beslisten 107 landen, waaronder België, een verdrag te sluiten om clustermunitie te verbieden. Vanaf 3 december 2008 kan dit verdrag ondertekend worden. De gebeurtenissen in Georgië van afgelopen week tonen nogmaals de noodzaak van een dergelijk verdrag en een zo universeel mogelijke ondertekening ervan.

Het volledige Engelstalige persbericht kan hier gevonden worden, alsook relevante achtergrondinformatie en te contacteren personen.

De Cluster Munition Coalition roept ook op om de Russische ambassades aan te schrijven met een oproep om met onmiddellijke ingang het gebruik van clustermunitie te staken. Hier vind je een voorbeeldbrief die verstuurd kan worden. Het adres van de Russische Ambassade in België is: avenue de Fre 66, 1180 Brussel, Belgium

Deel dit artikel