Rwanda scoort onvoldoende voor 40 miljoen extra ontwikkelingsgeld

Rwanda scoort onvoldoende voor 40 miljoen extra ontwikkelingsgeld

In 2011 besliste de Belgische regering om 40 miljoen euro aan Rwanda te geven indien drie voorwaarden behaald worden, op vlak van politiek dialoog, goed bestuur en media. Tegen het eind van het jaar moet de regering uitmaken of Rwanda deze 'incitatieve tranche' krijgt of niet. 11.11.11 maakt in een 11.dossier duidelijk dat de voorwaarden niet behaald zijn en wat de volgende stappen zijn.

De 'Incentive Tranche' (IT) is een som van maximum 40 miljoen euro, die aan Rwanda uitgekeerd kon worden als er aan drie voorwaarden in het Belgisch-Rwandese ontwikkelingsprogramma (ISP) werd voldaan. 11.11.11 lanceert vandaag een dossier over de IT Rwanda.  Daarin maken we een evaluatie van de drie voorwaarden.

Op vlak politieke dialoog, voorwaarde 1, is er weinig goed nieuws te melden. 2011 en 2012 waren erg turbulente jaren voor de relaties tussen België en Rwanda, onder meer door Rwanda's rol in Oost-Congo.

Voor voorwaarde twee, een technische indicator op vlak van goed bestuur, is de minimumdrempel niet behaald, al is het moeilijk oordelen omdat er geen recente index beschikbaar is.

En ook op vlak van mediaontwikkeling (voorwaarde 3) is er onvoldoende vooruitgang: er is in Rwanda onvoldoende persvrijheid en veel zelfcensuur. Dit is te situeren in een algemene context van solide socio-economisch ontwikkeling, maar pover respect voor de mensenrechten. Van dat laatste zijn recente problemen rond mensenrechtenorganisatie Liprodhor een goed bewijs.

Onze conclusie: België kan de schijf van 40 miljoen euro niet uitkeren aan de Rwandese overheid. Om de 40 miljoen euro niet zomaar weg te gooien, stellen we voor om een deel te investeren in internationale en Rwandese niet-gouvernementele actoren die actief zijn op de thema's van de Incitatieve Tranche.

Daarnaast moet België de ervaringen in Burundi, DR Congo, Oeganda en Rwanda aangrijpen om het instrument IT te evalueren en te verbeteren (of stop te zetten). En er moet een dialoog aangegaan worden met Rwanda over de opvolging van deze beslissing. De gezamenlijke reis van Reynders en De Croo begin januari is hiervoor een goede gelegenheid.

Meer info:

Deel dit artikel