Samen op Weg – Indialoog

Onvergetelijke sterke ervaring! Zo omschrijft leerkracht Christine in drie woorden de school-2-school (s2s) reis naar India. Eind juli brachten 9 Belgische leerkrachten uit Don Bosco Haacht, Lutgardiscollege Oudergem en Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe een bezoek aan de Indische partnerscholen. In Chennai maakten ze kennis met de leef- en onderwijswereld van hun Indische collega's. Samen zetten ze nieuwe educatieve activiteiten op, zowel op klas- als schoolniveau voor de komende 2 schooljaren. Er werden lessen bijgewoond, lesideeën uitgewisseld en tijd vrijgemaakt voor de jaarlijkse sportdag en ontdekkingen met de stad en omstreken. We laten graag de Belgische en Indische leerkrachten vertellen over deze verrijkende ontmoeting.

Welk moment van de reis zal je het langst bijblijven?

Hun verblijf bij ons thuis. Als gastgezin zal ik die momenten samen blijven koesteren, dit bracht ons dichter bij elkaar. We deelden het huis en onze gewoontes met elkaar, en zij vertelde meer over hun familie en leefgewoontes. Na een kleine week waren we nog steeds niet uitgepraat. (Merina uit Don Bosco Pondicherry)

p. 6 SOW 2016 5 WBE 1 - kleiner

Het is moeilijk om te zeggen welk moment mij het langst zal bijblijven, omdat ik eigenlijk doorheen de hele reis continue sprakeloos, verbaasd en vooral overweldigd was. De harde en confronterende realiteit gaf me ook vaak een gevoel van machteloosheid. Het was wel bemoedigend om met de collega's te reflecteren hierover. Ik zal geen uitzondering zijn, als ik zeg dat de vele hartelijke verwelkomingen in de school, door leerkrachten en leerlingen, steeds veel emoties teweegbrachten. Kortom, de inleefreis heeft een grote indruk op mij gemaakt. (Lotte uit Don Bosco Haacht)

Het lerende staat centraal in het s2s project. Wat hebben jullie van elkaar geleerd?

Van mijn gastvrouw Yamuna leerde ik dat ze dezelfde bezorgdheden heeft wat betreft discipline, en aandacht van haar leerlingen tijdens de lessen. We zaten op een zelfde golflengte in verband met relatie leerling-leerkracht en klasmanagement. Respect voor haar leerlingen en collega's was een ander raakpunt tussen ons. (Linda uit Don Bosco Haacht)

p. 6 SOW 2016 5 WBE 2 - kleiner

Het verliep zo gemakkelijk! Ik dacht dat het voor de Belgische leerkrachten moeilijk ging zijn om zich aan te passen aan onze gewoontes: het eten, het ochtendritueel van gebed en zegening, de vele ceremonies,... Maar het tegendeel bleek waar te zijn. De leerkrachten stonden open voor alles, en pasten zich gemakkelijk aan zonder gedoe. Ze respecteerden onze gastvrijheid en reageerden altijd zo enthousiast en positief. Dit gaf me telkens een warm gevoel van appreciatie. (Saraswathi uit Don Bosco Pannur)

Ik ben vooral geschrokken van de onuitputtelijke energie van de leerkrachten op de school. Ze managen klassen van ± 50 leerlingen en doen dit 8 lesuren per dag. Daarnaast moeten ze allemaal nog een huishouden runnen. Ik had niet de indruk dat er hard wordt nagedacht over didactiek of verschillende werkvormen. De leerkracht staat vooraan en onderwijst de leerstof zonder dat er veel interactie is met de leerlingen. De dagen dat ik logeerde in het gastgezin heb ik mijn gastvrouw nooit voor school zien werken. Er is natuurlijk ook niet de ruimte, noch het materiaal om steeds vernieuwende werkvormen te hanteren. En toch blijven de leerlingen aandachtig luisteren. Het zal interessant zijn om hierover ideeën uit te wisselen. (Lotte uit Don Bosco Haacht)

p. 6 SOW 2016 5 WBE 6 - nog kleiner

Het bezoek aan de scholen en de interactie met de studenten en leerkrachten hebben bevestigd wat belangrijk is in een samenwerking. Ik kom steeds terug op hetzelfde, maar het is wel essentieel: respect! Als leerkracht vind ik het belangrijk dat leerlingen beleefd zijn en respect hebben, niet alleen ten opzichte van de leerkracht maar ook naar elkaar toe. Respect krijg je niet zomaar, dat moet je verdienen door een goede verstandhouding op te bouwen, binnen een kader van afspraken. Ik had de indruk dat er in India meer respect aanwezig is tussen leerlingen en leerkrachten dan bij ons. Is onderwijs bij ons te vanzelfsprekend geworden? Is er minder respect omdat de leerlingen minder gemotiveerd zijn? Of moet er strenger worden opgetreden? (Christine uit Lutgardiscollege Oudergem)

Hoe zal het s2s project verder evolueren?

De partnerschool ademt rust en ernst uit terzelfdertijd . Ze nemen dit project zeer serieus, het begrip van de leerkrachten toont dat ze zelf ook zien dit een vruchtbare samenwerking is. Ook de directeur is zeer positief ingesteld en benadrukt de meerwaarde voor de school. Nu zal het belangrijk zijn om de voorstellen concreet te maken. We zullen onder andere een les rond waarde en normen uitwisselen en een Science project opstarten. Maar eerst meer leerkrachten en leerlingen warm maken bij ons op school om dit beginnend project mee verder uit te werken. (Maria uit Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe)

We zijn dankbaar dat we de kans krijgen om te participeren in zo'n project. Zowel voor de collega's als leerlingen is het leerrijk om kennis te maken met mensen over de grenzen heen. De vertrouwensband maakt het gemakkelijker om nieuwsgierige vragen te stellen, onze leerlingen bloeiden echt open. We zitten in dit project sinds 2012 en voelen het groeien, elk schooljaar weer. We kijken nu al uit naar een volgende ontmoeting! (Fathima uit Don Bosco Ayanavaram)

p. 6 SOW 2016 5 WBE 7 - nog kleiner

Ik ga meteen bij aanvang van het nieuwe schooljaar mijn leerlingen in de lessen Aardrijkskunde en SEI inlichten over dit project. De ervaring die ik heb opgedaan, de dingen die ik heb gezien en bijgeleerd in India, sluiten vaak heel goed aan bij de leerstof binnen mijn vakken. Ik ga proberen om mijn leerlingen warm te maken door veel te vertellen vanuit mijn eigen ervaring. (Lotte uit Don Bosco Haacht)

Tijdens de reis hielden we een blog bij over de activiteiten en ontmoetingen. Lees meer op: www.s2sindiablog.wordpress.com

 

 

VIA Don Bosco DOOR:

Deze reis kadert in het school-2-school project van VIA Don Bosco. School-2-School is een uniek partnerschap tussen een school in het Zuiden en een school in België. Deze twee scholen delen ervaringen en bouwen samen activiteiten uit rond gemeenschappelijke thema's en doelen. Het lerende aspect staat centraal. De scholen bepalen in wederzijds overleg waarrond ze willen samenwerken, wat de duur en wijze van hun samenwerking is en op welk niveau er samengewerkt wordt. Door de actieve inbreng van leerlingen, leerkrachten en directieleden uit beide scholen, worden vooroordelen doorprikt en krijgt 'de andere' een gezicht. Zo wordt een dialoog opgebouwd en ontstaan wederzijds begrip en respect. Er wordt een dialoog opgebouwd met wederzijds begrip en respect. Het partnerschap getuigt van een gelijkwaardige, duurzame relatie met een meerwaarde voor alle betrokkenen. Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je meer weten? Bezoek onze websiteof e-mail naar wereldburgerschap@viadonbosco.org

Deel dit artikel