Scholen luiden de bel voor het recht op onderwijs.

Op woensdag 5 oktober 2011, om vijf voor twaalf, trokken 61302 leerlingen van 224 scholen aan de schoolbel voor het recht op onderwijs, overal ter wereld. 5 oktober is het immers Internationale dag van de leerkracht. Een unieke gelegenheid dus. Dit alles vond plaats onder de noemer 'Saved by the bell'.

Voor het vijfde jaar op rij riep Studio Globo scholen daartoe op. Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Daarom zet Studio Globo op de Internationale dag van de leerkracht  (5 oktober) niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerpers. Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf.

We willen aan de wereld tonen dat er dringend iets moet veranderen. De miljoenen kinderen en jongeren die geen toegang hebben tot basisonderwijs, verdienen onze aandacht. Om de actie zichtbaar en hoorbaar te maken, vroegen we om op 5 oktober om vijf voor twaalf de bel te laten luiden op zoveel mogelijk scholen. Als voorbereiding op het belmoment kon in de klas stil gestaan worden bij het recht op onderwijs. Dit aan de hand van gratis online lesmateriaal dat Studio Globo ter beschikking stelde.

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Je kan bij Studio Globo terecht voor ervaringsgerichte inleefateliers en workshops en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Met ons aanbod richten we ons op kleuter – lager, secundair en hoger onderwijs.
Studio Globo DOOR:

Deel dit artikel