Schone Kleren oproep na brand in kledingfabriek in Bangladesh


garib_and_garibOp donderdag 25 februari om 21u30 brak brand uit op de 2de verdieping van de kledingfabriek Garib & Garib te Gazipur (regio Dhaka). Volgens een officieel onderzoek was de oorzaak kortsluiting. Het vuur breidde zich snel uit naar andere verdiepingen die vol brandbare goederen lagen. Er ontwikkelde zich een zwarte rook, die door de slechte ventilatie niet afgevoerd kon worden en die de arbeidsters verstikte. De arbeid(st)ers op de hogere verdiepingen zaten gevangen, ook al omdat de uitgangen op slot waren en trappen met ontvlambare goederen volgestouwd waren. Het brandbestrijdingsmaterieel in de fabriek was “zo goed als onbruikbaar” aldus de brandweer van Dhaka. Volgens rapporten kon geen van de veiligheidsagenten met dienst de blusapparatuur en de waterhydranten bedienen.

Op 7 maart ontvingen de gezinnen van de overleden arbeid(st)ers een vergoeding van 200.000 taka (ca. 2085 €). De gewonden werden naar verschillende hospitalen in Dhaka gebracht. Het is nog onbekend hoe deze eerste maatregelen gevolgd zullen worden door verdere volledige vergoedingen. Die 200.000 taka zijn onvoldoende en verdere vergoeding op langere termijn voor de ernstig gewonden en de gezinnen van de overledenen is nodig. Tijdens de maand maart blijft de fabriek gesloten. De arbeid(st)ers hebben hun loon voor de volledige februarimaand ontvangen, maar wachten op verdere uitbetaling tijdens de sluitingsperiode.

Falende audits
De Clean Clothes Campaign heeft de Europese en Amerikaanse kledingbedrijven die aankopen bij Garib & Garib Sweater, gecontacteerd. Het Zweedse H&M reageerde met de mededeling dat ze samen met een Italiaans bedrijf, Terranova, werken aan een vergoeding voor de gewonden en hun gezinnen. We zijn blij met deze eerste maatregelen maar eisen dat alle inkopende kledingbedrijven een langetermijnaanpak hanteren i.v.m. de financiële compensatie, waarbij ook de vakbonden en arbeidsorganisaties betrokken worden.

Maar het baart zorgen dat H&M ontkent dat er structurele veiligheidsproblemen waren bij Garib & Garib. Volgens hun fabrieksaudit (oktober 2009) waren er duidelijk gemarkeerde vluchtroutes, nooduitgangen en brandblusapparaten. Terwijl een officieel onderzoek naar de oorzaak van de brand uitwijst dat één van de belangrijkste doodsoorzaken het gebrekkig ventilatiesysteem was en een illegale stalen structuur voor goederenstockage op het dak van het 7 verdiepingen tellende gebouw.

Niets kan de ontoereikendheid van het auditsysteem beter illustreren. De arbeidsbeweging bekritiseert al langer het auditsysteem omdat het niet op een geloofwaardige wijze het gebrek aan naleving op dagdagelijkse basis kan detecteren. Het bestaan van vluchtroutes aankruisen, helpt niet indien de trappen volgestouwd worden met goederen. De aanwezigheid van brandblusapparaten volstaat niet als niemand ze kan bedienen. De arbeiders zelf betrekken bij het opvolgen van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden is een fundamentele eerste voorwaarde om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Gezien het verschrikkelijk verleden van fabrieksbranden van de kledingindustrie van Bangladesh (sinds 2000 meer dan 273 slachtoffers) is het niet langer te verdedigen dat auditrapporten die tekortkomingen op gebied van veiligheidsnormen detecteren, privé gehouden kunnen worden. De industrie moet transparanter worden en zich meer verantwoordelijk voelen voor de betrokken arbeid(st)ers, en de auditrapporten ter inzage geven aan vakbonden, de regering en andere betrokken stakeholders.

Verantwoordelijkheid
Deze brand was niet alleen te voorkomen, hij was voorspelbaar en in die zin kunnen we hem geen ongeval noemen. Sinds 2000, na een reeks gelijkaardige dodelijke voorvallen, hebben de Clean Clothes Campaign en haar partnerorganisaties in Bangladesh een onderzoek geëist van alle kledingfabrieken in Bangladesh. Die dragen alle dezelfde stempel: geblokkeerde trappen, gesloten uitgangen, slechte ventilatie, afwezig of onvoldoend brandbestrijdingsmaterieel, personeel dat onvoldoende opgeleid is voor noodsituaties.
Echter, noch de regering, noch de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), of de internationale inkopers hebben voldoende structurele maatregelen genomen om de kledingindustrie te verbeteren.

Deel dit artikel