Seminarie : Dertig jaar na Alma Ata: “The Right to Health is not for Sale”

In september 1978 kwamen vertegenwoordigers van bijna alle regeringen op initiatief van UNICEF en de WHO samen in Alma Ata in de voormalige Sovjet-Unie om zich te buigen over de gezondheidssituatie in de wereld. De “Verklaring van Alma Ata”, waarmee de conferentie besloten werd, is in vele opzichten baanbrekend. Het recht op gezondheid werd verbonden met begrippen als sociale rechtvaardigheid, participatie, empowerment, basisgezondheidszorg en rechtvaardige wereldverhoudingen. “Health for all” zou gerealiseerd moeten worden tegen het jaar 2000.

Dertig jaar later later zijn deze doelstellingen bij lange na niet gerealiseerd. Eind augustus concludeerde een commissie van de WHO nog dat sociale ongelijkheid nog altijd op een grote schaal slachtoffers maakt. Gezondheid wordt bovendien meer en meer een koopwaar op de commerciële markt. Om daaraan weerwerk te bieden blijven de principes van Alma Ata dus actueel.

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit grijpt de dertigste verjaardag van Alma Ata aan om erop te wijzen dat met het recht op gezondheid niet gemarchandeerd mag worden. Op zaterdag 18 oktober 2008 houdt het actieplatform daarom een mobilisatiedag.

Dit initiatief van de grote vakbonden en mutualiteiten, verschillende verenigingen en netwerken, ngo’s en academici wil de krachten bundelen om te waarschuwen voor de gevolgen van de neoliberale politiek op sociaal en gezondheidsvlak. Het platform komt op voor een solidair gezondheidsbeleid en gezondheid als recht voor iedereen.

De sociale bewegingen weten uit ervaring dat de sociale zekerheid in België het resultaat is van een lange strijd. Ook op internationaal vlak zal geen rechtvaardiger gezondheidsbeleid tot stand komen zonder dat de sociale bewegingen in Noord en Zuid de heersende krachtsverhoudingen kunnen beïnvloeden.

Op vrijdag 17 oktober 2008 , de vooravond van de mobilisatiedag, organiseert de werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit een seminarie en evenement over het recht op gezondheid in een internationale context. Tijdens het seminarie worden drie thema's naar voor gebracht: gezondheid en sociale gelijkheid; commercialisering en privatisering van de gezondheidszorg en de problematiek van de human resources en arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg. Er zijn internationale gasten uit Ecuador, Zuid-Afrika, India en de Filippijnen.

's Avonds volgt een evenement in de zilveren zaal van de Beursschouwburg in hartje Brussel. Enerzijds is er de herdenking van Alma Ata met o.a. Prof. Em. Harrie Van Balen, die er dertig jaar geleden bij was. Anderzijds wordt Global Health Watch II, het gloednieuwe alternatieve gezondheidsrapport, in wereldpremière voorgesteld door hoofdredacteur David McCoy. Deze activiteiten worden georganiseerd door het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit in samenwerking met Be-cause health, het Belgisch platform voor internationale gezondheid.

Beide activiteiten zijn gratis maar de organisatoren vragen om op voorhand in te schrijven via mail of 02/209-23-50.

Praktisch:

Seminarie: “The Right to Health is not for Sale”

Vrijdag 17 oktober van 14u00-17u30 op de campus Erasmus van de Université Libre de Bruxelles (metro « Erasmus »).

Programma:

  • Panel 1: Equity and health (gezondheid en sociale gelijkheid) met o.a. David McCoy (University College London), Arturo Quizhpe Peralta (People's Health Movement Latin America, Ecuador), Bruno Dujardin (Université Libre de Bruxelles), Giovanni Berliguer (WHO Commission on Social Determinants of Health – gevraagd).
  • Panel 2: Privatization and Commercialization (privatisering en commercialisering) met o.a. Kasturi Sen (Intrac), Juan Garay (Directorate-General for Development of the European Commission), Jean-Pierre Unger (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen).
  • Panel 3: Human resources and working conditions (human resources an arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg) met Emma Manuel (Alliance of Health Workers, Philippines), Susan Cueva (UNISON, United Kingdom), Ernesto Jimenez Machuca (Secretary General of the SNTS, the national union of Cuban health workers, for the province of Camagueya – gevraagd), Arnaud Zacharie (Algemeen Secretaris CNCD-11.11.11).

(Sprekers in het Engels en discussie in Engels, Nederlands of Frans - vertaling voorzien.)

Evenement: "Global Health Watch II: The State of the World's Health 30 years after Alma Ata"

Van 19u00-22u30 in de zilveren zaal van de Beursschouwburg (A. Ortsstraat 20-29, Brussel – metro Beurs). Een avondvullend programma met sprekers en muziek door Combo Créole.

  • Dertig jaar na Alma Ata met Prof. Em. Harrie Van Balen (Instituut voor Tropische Geneeskunde), Arturo Quizhpe Peralta (People's Health Movement Latin America) en Wim De Ceukelaire (intal).
  • Presentatie van het Global Health Watch Report door David McCoy met reacties van Prof. Marleen Temmerman (Ugent), Emma Manuel (Alliance of Health Workers, Philippines) en Charles Michel (Minister voor ontwikkelingssamenwering – gevraagd).

(Sprekers in het Engels, Frans en Nederlands - vertaling voorzien.)

intal DOOR:

Deel dit artikel