SiCKO-toestanden, ook in België?

Nieuw, breed platform komt op voor gezondheid en solidariteit


Met de spraakmakende film 'SiCKO' neemt Michael Moore het Amerikaans gezondheidssysteem zwaar op de korrel. Terecht, want patiënten moeten er botweg wijken voor de genadeloze wetten van de ultra-vrije markt. In zijn zoektocht naar alternatieven trekt Moore niet alleen naar Cuba – dat op een boogscheut van de VS gratis kwaliteitszorg biedt - maar ook naar Frankrijk en Groot-Brittannië. Is dat terecht? En wat met België? Zijn SiCKO-toestanden hier ondenkbaar? Moeten we vrezen voor een sluipende 'veramerikanisering' van de zorg?

Een paar feiten op een rijtje. 10% van de Belgische bevolking heeft al eens een doktersbezoek uitgesteld om financiële redenen. Op tien jaar tijd is het aandeel van de medische kosten dat de patiënt zelf moet ophoesten, gestegen van 16 naar 28%. Voor een ziekenhuisopname nam dit de laatste vijf jaar zelfs met 41% toe. Steeds meer commerciële, soms beursgenoteerde ondernemingen doen hun intrede op de gezondheids- en welzijns'markt'. Privéverzekeraars verzamelen gezondheidsgegevens van patiënten, niet om hen betere zorg te kunnen aanbieden, maar om hen makkelijker te kunnen uitsluiten.

Als de hoofdbedoeling is winst maken om uit te keren aan de aandeelhouders, komt de zorg voor de patiënt ernstig in het gedrang. Maar ook de sociale ongelijkheid in gezondheid is schrijnend: een studie van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat mannen met een lage scholing 5,5 jaar minder lang leven, en vrouwen zonder diploma 25 jaar minder gezond leven dan wie een universitair diploma heeft.

Om met kritische blik te kijken naar de gezondheidszorg in België, Europa en de wereld, maar ook naar de maatschappelijke factoren die ziekte en gezondheid bepalen, is het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit opgericht. Beide grote vakbonden en mutualiteiten, allerhande verenigingen en netwerken, ngo’s en academici bundelen hun krachten om te waarschuwen voor de gevolgen van de neoliberale politiek op sociaal en gezondheidsvlak. Ze komen samen op voor een progressief en solidair gezondheids- en welzijnsbeleid. Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit stimuleert  ontmoeting en uitwisseling, lobbywerk en actie, met een hart voor de gewone mensen en hun concrete, alledaagse noden op gebied van gezondheid en welzijn.

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit bestaat momenteel uit de volgende organisaties: ACV/CSC; LBC-NVK; ABVV/FGTB; BBTK-SETCa; CNE; MOC; ACW; Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten; Landsbond van Christelijke Mutualiteiten; Fédération des Maisons médicales; Vereniging van Wijkgezondheidscentra; CETRI; intal; Geneeskunde voor het Volk; Belgisch Sociaal Forum; Wereldsolidariteit/Solidarité Mondiale; CNCD-11.11.11; Oxfam Solidariteit; 11.11.11-Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging; FOS-Socialistische Solidariteit; UCOS; e.a.

Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de Verklaring van Alma Ata over basisgezondheidszorg (Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef, september 1978), organiseert het Platform binnen een jaar, op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober 2008, een Forum voor het recht op gezondheid en zorg. In de aanloop daar naartoe stimuleert het Platform alle initiatieven die een bijdrage kunnen leveren tot een ander, progressief gezondheidsbeleid. Michael Moore's film SiCKO is daarbij een uitstekend vertrekpunt voor sensibilisering, discussie en actie.

  • Contact: Barend Claessens (secretaris), 0495/28.55.71, barendclaessens@gmail.be
    Actieplatform Gezondheid en Solidariteit
    p/a Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel

 

Bijlage
Synthese van de platformtekst van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit steltdat gezondheid een recht voor iedereen is. Sociaal-economische ongelijkheid is een van de meest bepalende factoren in de verschillen in ziekte en mortaliteit. Om significante maatschappelijke gezondheidswinst te boeken, moet dus die ongelijkheid verminderen. En dat doe je niet alleen met maatregelen op vlak van  gezondheidszorg, maar ook op vlak van onderwijs, leefmilieu, woonbeleid, mobiliteit, tewerkstelling, werkomstandigheden, gelijkheid van kansen en sociale cohesie.

Het Platform verzet zich tegen de privatisering van de financiering van de gezondheidszorg en de commercialisering ervan, die leiden tot een systeem van gezondheidszorg met twee of meer snelheden. Gezondheidsdiensten en mutualiteiten mogen uitsluitend een sociaal doel voor ogen hebben, en gezondheid moet buiten elke logica van de markt vallen.

Het Platform wil meer openbaar onderzoek en lagere prijzen voor geneesmiddelen via openbare aanbesteding. Tenslotte pleit het Platform voor een globale aanpak van de gezondheidszorg, met een herwaardering van de eerstelijnszorg en een aangepaste, voldoende financiering. Daarin gaat kwaliteitszorg samen met goede werkomstandigheden voor het personeel van de gezondheids- en welzijnssector.

intal DOOR:

Deel dit artikel