Slag thuisgehaald in België en Bolivia

België houdt 0,7-belofte en verhoogt landbouwhulp

Met een begroting voor ontwikkelingssamenwerking van 1,475 miljard euro in 2010 komt de regering haar belofte na om dit jaar 0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen te reserveren voor internationale solidariteit. Dat is ronduit schitterend nieuws.
We hebben er meer dan 30 jaar voor geijverd dat België zijn belofte binnen de VN zou nakomen. Dankzij het groeipad, dat de paarsgroene regering in 2000 vastgelegde onder impuls van de toenmalige minister Boutmans, hebben we het gehaald. En dat nog wel in een tijd van budgetaire crisis. Echt chapeau.
Uiteraard blijft 11.11.11 een kritisch oog in het zeil houden: wordt het voorziene bedrag wil echt en goed besteed?

En er is meer.

In 2006 en 2007 voerde 11.11.11 campagne rond de bedreigingen voor de landbouwers in het Zuiden. In 2008 brak een wereldwijde voedselcrisis uit. In de media werden toen de Chinezen met de vinger gewezen en ook de productie van biobrandstof werd als oorzaak van de tekorten aangewezen. Maar de diepere oorzaak ligt in de nefaste gevolgen van de 'vrije' wereldvoedselmarkt en de jarenlange verwaarlozing van de landbouw door de overheden.

Onze goed onderbouwde argumenten wisten de Belgische overheid te overtuigen. 11.11.11 zorgde er mee voor dat in de begroting voor ontwikkelingssamenwerking de investeringen in de landbouw werden opgetrokken tot 10% in 2010 en tot 15% in 2015.

Bolivia
AIPE haalt slag thuis: recht op goede voeding in grondwet


In de nieuwe Boliviaanse grondwet staat dat kinderen voortaan een gratis ontbijt krijgen en dat zwangere vrouwen financiële steun ontvangen. Twee resultaten die mee tot stand kwamen dankzij het lobbywerk van AIPE, een partnerorganisatie van Bevrijde Wereld .

AIPE vormt een overkoepelend, nationaal netwerk van 23 ngo's die werken aan een betere voedselsituatie. In de nieuwe grondwet van de regering-Morales werd namelijk het 'recht op adequate voeding' opgenomen. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een gratis ontbijt op school, en zwangere vrouwen hebben voortaan recht financiële steun om naar de dokter te gaan én op een premie als ze borstvoeding geven.

De Boliviaanse overheid hecht heel wat belang aan het advies van AIPE. De organisatie bouwde de afgelopen 25 jaar namelijk een schat aan kennis en ervaring op. Aquiles Dávalos Saravia, de gedreven directeur van de organisatie, stelt het zo.

"Het is van cruciaal belang dat de Boliviaanse bevolking meer voedsel produceert en ook toegang krijgt tot een betere voeding. Sinds vele jaren weegt AIPE op sociale, economische en culturele debatten. We helpen basisorganisaties bij het uitwerken van beleidsvoorstellen om een duurzame voedselsituatie te creëren. Die leggen ze dan voor aan het gemeentebestuur. Maar daar blijft het niet bij. Op basis van de voorstellen op lokaal niveau bouwt ons netwerk aan voorstellen bij de nationale overheid. We blijven echter ook met beide voeten in de praktijk. Met onze educatieve programma's leiden we mensen op die op het terrein vorming geven over voedselzekerheid."

Is de missie van AIPE volbracht, nu jullie belangrijkste strijdpunten werden opgenomen in de nieuwe grondwet?

"Er wacht ons een nieuwe, enorme uitdaging. De wetteksten moeten namelijk een verlengstuk krijgen in de praktijk. Dat wordt ongetwijfeld nog een stuk moeilijker dan het opnemen van onze eisen in de grondwet."

Wat denkt u over het huidige politieke beleid van de regering-Morales? En hoe past AIPE in dat plaatje?

"Ons land maakte de jongste jaren heel wat positieve evoluties door, zonder twijfel. Toch is er nog altijd conflict, discriminatie en intolerantie. De huidige veranderingen maken de eeuwenlange uitsluiting en ongelijkheid van de inheemse bevolking bijzonder zichtbaar, en dat resulteert in spanningen. AIPE kan bijdragen aan een oplossing in de domeinen waarin het gespecialiseerd is. We brengen overheden en andere actoren samen om tot een akkoord te komen. AIPE staat achter de visie op voeding in de nieuwe grondwet, maar als het nodig is, zullen we ons kritisch opstellen tegenover het overheidsbeleid."

11.11.11 steunt de werking van Bevrijde Wereld dit jaar met 87.170 euro.

Deel dit artikel