Solange Habonimana krijgt leerstoel van Amnesty International


Op 12 maart 2013 wordt de Amnesty International Leerstoel 2013 uitgereikt aan Solange Habonimana, mensenrechtenactiviste uit Burundi.
  Solange Habonimana werkt bij de Burundese koepelorganisatie FORSC, het Burundese Forum voor de Versterking van de Civiele maatschappij, partnerorganisatie van 11.11.11.
Solange Habonimana'Solange Habonimana's rol in de verdediging van mensenrechten in Burundi is aanzienlijk. Ze ijvert op verschillende niveaus voor een veiliger en democratischer land. Als woordvoerster van vrouwenorganisaties strijdt ze tegen geweld op vrouwen en tracht hun economische en sociale status te verbeteren. Ze is experte in vrouwenrechten en gender', aldus Amnesty International.

 

Portret van Solange

FORSC is de spreekbuis van het middenveld in Burundi. Het is een breed platform van 146 organisaties. Je vindt er ontwikkelingsorganisaties in terug, maar ook kerken, vakbonden en vrouwen-, jongeren- en mensenrechtenorganisaties.

Als spreekbuis van de civiele maatschappij wil de FORSC de belangen van haar lidorganisaties tegenover de overheid versterken. Daartoe analyseren Solange en haar collega's de sociale, politieke en economische context van Burundi en werken dan met de lidorganisaties een gemeenschappelijke lobbystrategie uit.

De promotie van goed bestuur is voor FORSC en Solange een belangrijk thema. Er wordt toegekeken op de eerlijke verdeling van de middelen, maar evengoed op de onafhankelijkheid van het gerecht en de strijd tegen de straffeloosheid. Dat vertaalt zich in lobbywerk op verschillende domeinen. Onder meer de nationale strategie voor goed bestuur en de strijd tegen corruptie is iets waar sterk op wordt ingezet.

Ook rond mensenrechten is Solange erg actief. Zo heeft ze een coördinerende rol in een platform dat de veiligheid van mensenrechtenbeschermers probeert te verhogen door hun capaciteit hierin te versterken, maatregelen te nemen bij misbruiken en te lobbyen voor een beter wettelijk kader.

Ook was ze betrokken bij de activiteiten rond de Universele Periodieke Review (UPR) van Burundi, waarbij de VN-Mensenrechtenraad in Genève zich buigt over de mensenrechtensituatie in het betrokken land. Solange gaf input voor een actieplan en deed lobbywerk naar de internationale gemeenschap om de aandachtspunten van het Burundese middenveld op te nemen in de UPR.

Een van haar expertiseterreinen is gender en ontwikkeling en ze is al sinds 1991 actief in de vrouwenbeweging. Ze volgde vorming rond gender en HIV, gender en verkiezingen en gender en milieu. Ze is vertegenwoordigster van een Burundese middenveldorganisatie die 52 vrouwenorganisaties verenigt, CAFOB, en is ook op regionaal niveau sterk betrokken bij organisaties die werken rond vrouwenrechten en de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Solange Habonimana studeerde humane wetenschappen en Engelse taal en litamnesty logoeratuur. Daarnaast volgde zij vorming in lobbywerk, communicatietechnieken en conflictresolutie. Solange is 50 jaar oud, getrouwd en moeder van twee kinderen.


Meer info:
  • De Amnesty Leerstoel wordt uitgereikt in de Theaterzaal Kunstencentrum Vooruit, Gent op dinsdag 12 maart 2013, 20 uur. Solange houdt daar een lezing 'Challenges for Human Right Defenders in Burundi'. Inschrijven kan op de website van de Universiteit Gent.

  • Leerstoel Amnesty International
    De Amnesty International leerstoel, die wordt ingericht door de Universiteit Gent, wordt jaarlijks toegekend aan iemand die een bijzondere bijdrage levert in het domein van de mensenrechten.

    Vorig jaar ging de leerstoel naar  Dr. Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. Ook Zuster Jeanne Devos, Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en Nawal El Saadawi, Egyptische vrouwenrechtenactiviste, ontvingen in het verleden de Leerstoel.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel