Staten moeten geweld tegen hulpverleners aanpakken

Eind maart stierven drie hulpverleners bij drie verschillende aanvallen in Syrië, Jemen en Mali terwijl ze hulp boden aan oorlogsslachtoffers. Het Rode kruis lanceert aanbevelingen voor overheden om hulpverleners in conflictgebieden beter te beschermen.

Het Rode Kruis veroordeelt de aanvallen op hulpverleners sterk. Volgens het internationaal humanitair recht, een verzameling regels die gelden in oorlogstijd, mogen gewapende partijen humanitair personeel, ziekenhuizen en ambulances niet aanvallen.

Geweld tegen patiënten en hulpverleners is een van de meest cruciale en tegelijk onopgemerkte humanitaire uitdagingen vandaag. Om het geweld tegen hulpverleners aan te pakken, lanceerde de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging in 2011 het project 'Health Care in Danger'. Via dit project wil de Beweging veilige toegang tot gezondheidszorg promoten.

Correct gebruik embleem

Het Rode Kruis bracht onlangs een nieuw rapport uit: Domestic Normative Framework for the Protection of Health Care. In het rapport geeft het Rode Kruis aanbevelingen aan Staten voor:

  • de verbetering van de juridische bescherming van patiënten, hulpverleners en faciliteiten in de gezondheidszorg
  • het verzekeren van correct gebruik van de rode kruis- en rode halve maanemblemen
  • het verstrekken van juridische bescherming voor de medische ethiek en confidentialiteit
  • het doeltreffend omgaan met schendingen van de regels die de gezondheidszorg beschermen

Bescherming verzekeren

Ook door bestaande regels binnen het internationaal recht door te voeren in het nationaal raecht kan men de bescherming verzekeren van humanitaire hulp in gewapende conflicten en andere noodsituaties.

Het rapport is het resultaat van een workshop over Health Care in Danger dat in 2014 georganiseerd werd door het Internationale Rode Kruiscomité, de Belgische Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht en het Belgische Rode Kruis.

Deel dit artikel