Steekt België stokken in de wielen van de Financiële Transactietaks?

ftt binit theeconomist

Op 8 december 2015 bereikten de 10 Europese lidstaten die deelnemen aan een gezamenlijke belasting op financiële transacties een akkoord over de grote lijnen van de taks. Er waren op dat moment nog een aantal onduidelijkheden, bijvoorbeeld rond de exacte hoogte van de taks. Toch hadden de ministers er vertrouwen in dat er voor de zomer een finaal akkoord zou liggen. Ondertussen lopen die gesprekken moeilijker dan voorzien en blijkbaar speelt ons land daarin geen onbelangrijke rol.

Dwarsligger

Op 12 april schreef de Franstalige zakenkrant L'Echo dat België dwarsligt over de reikwijdte van de taks. Voor een goede werking van de taks is het essentieel dat die geldt voor een zo groot mogelijke waaier aan financiële producten. Toch pleit België volgens L'Echo voor een vrijstelling van het merendeel van financiële derivaten – complexe financiële producten die een sleutelrol spelen in speculatieve handel – uit de taks.

Niet alleen zou de taks op die manier haar doel voorbijschieten om te zorgen voor meer financiële stabiliteit. Dergelijke vrijstelling zou bovendien ook een serieuze aderlating betekenen voor de inkomsten uit de taks. Inkomsten die kunnen ingezet worden voor sociale doelstellingen, ontwikkeling en klimaatbeleid. Volgens onze berekeningen zou een vrijstelling voor de meeste derivaten de potentiële inkomsten halveren.

Afgelopen woensdag (13 april) organiseerde de Commissie Financiën in het Federale Parlement een hoorzitting over de FTT waarop ook de Europese Commissie, die het idee in 2011 terug op tafel legde en verantwoordelijk is voor de implementatie van de taks, het woord nam.

De Commissie liet verstaan dat de houding van ons land volledig is omgeslagen sinds de aantreding van Johan Van Overtveldt op financiën. Die nieuwe houding maakt het er volgens de Commissie niet gemakkelijker op om tot een akkoord te komen.

'Constructief'

Het lijkt een beetje vreemd dat ons land de kans lijkt te laten liggen om mee te werken aan een financiële transactietaks die meer dan 60% van de Europese economie bestrijkt en voor ons land jaarlijks 1.6 miljard euro kan opbrengen. Net op het moment dat investeringsnoden zaken als hernieuwbare energie en ontwikkeling enorm zijn. Begin maart kregen we een antwoord van premier Michel op onze open brief waarin hij aangeeft constructief mee te werken aan een gemeenschappelijke positie.

Voor 11.11.11 vallen de pogingen van de Minister van Financiën om de taks zo veel mogelijk uit te hollen niet te rijmen met die 'constructieve' houding. We vragen de premier en de minister dan ook dringend het geweer van schouder te veranderen en te gaan voor sterke, ambitieuze FTT.

Petitie

In samenwerking met wemove.eu werd een petitie opgezet om minister Van Overtveldt en premier Michel op andere gedachten te brengen en een sterke FTT te verdedigen.

Onderteken de petitie hier

Jan Van de Poel

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels