Stop EPA dag 2014: 11.11.11 voert actie tegen verregaande vrijhandelsakkoorden

11.11.11, CNCD-11.11.11 en de Europese NGO-federatie CONCORD voeren actie tegen de EPA's, vrijhandelsakkoorden tussen EU en ACP-landen. Ze willen dat de EU haar eigenbelang opzij schuift en de ontwikkelingsnoden van de ACP-landen laat primeren.


actie stop epa

Vandaag, vrijdag 26 september, voeren 11.11.11, CNCD-11.11.11 en de Europese NGO-federatie CONCORD, actie tegen de zogenaamde 'Economische Partnerschapsakkoorden' (EPA's).  Dat zijn vrijhandelsakkoorden tussen de EU en de ontwikkelingslanden uit Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan, de zogenaamde ACP-landen.  Op 27 september zal het 12 jaar geleden zijn dat deze onderhandelingen begonnen.

 
De actievoerders klagen de ongeoorloofde druk aan die de EU uitoefent om de armste landen te dwingen deze vrijhandelsakkoorden te aanvaarden. Ze wilen dat de EU dit soort methodes achterwege laat, het eigenbelang opzij schuift en de ontwikkelingsnoden van de ACP-landen laat primeren.
 
De EU wil de ACP-landen alleen toegang verlenen tot de EU-markt binnen het kader van een EPA omdat het de EU zelf een zeer voordelige toegang verschaft tot de markten en de grondstoffen van de ACP-landen, meer nog dan enig ander land of groep van landen ter wereld.

Door de EPA's zullen de ACP-landen:

  • hun grenzen moeten openzetten voor al dan niet gesubsidieerde Europese invoer
  • fiscale inkomsten en bescherming van hun economie verliezen door de afschaffing van invoertaksen
  • het recht verliezen om - zonder toestemming van de EU - taksen te heffen en fiscale inkomsten te verwerven op de uitvoer van hun grondstoffen

Recent zijn de West-Afrikaanse en Zuidelijk Afrikaanse regio's gezwicht voor de Europese druk. Wellicht volgt de Oost-Afrikaanse regio binnenkort. De dreiging van de EU om de uitvoer uit deze regio's te belemmeren als ze deze zomer geen akkoord aanvaardden heeft zijn effect niet gemist.

Marc Maes, 11.11.11- beleidsmedewerker Handelsbeleid

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels