Stop Israëlische nucleaire plannen tegen Iran

Persbericht - Volgens de krant The Sunday Times van 7 januari 2008 beschikt Israël over geheime plannen om de Iraanse verrijkingsinstallaties voor uranium te bombarderen met tactische nucleaire wapens. Vrede vzw herhaalt nogmaals dat het dringend tijd is om het nucleaire dossier in het Midden-Oosten te verbreden naar de hele regio, inclusief de ontmanteling van het Israëlische kernwapenarsenaal.


Voor de militaire aanval worden twee Israëlische luchtmachteskadrons klaargestoomd die eerst een 'tunnel' zouden maken met conventionele Bunker Busters die in staat zijn om tientallen meters in de grond te penetreren waarop dan ‘mininukes’ zouden worden gedropt. Vrede vzw berichtte in het verleden al over twee leveringen van Bunker Busters door de VS met het oog op een militaire operatie tegen de Iraanse nucleaire installaties (zie http://www.vrede.be/middenoosten_view.php?id=536 ).

The Sunday Times is doorgaans goed ingelicht als het over de Israëlische nucleaire capaciteit gaat. De krant maakte midden de jaren tachtig al bekend dat Israël over een kernwapenarsenaal beschikt. Dat gebeurde aan de hand van een bevoorrechte getuigenis van een ex-werknemer in Dimona (de nucleaire faciliteit in Israël), Mordechai Vanunu. Vanunu werd daarna door de Mossad ontvoerd en in Israël berecht tot 18 jaar gevangenisstraf.

Volgens de Sunday Times die zich baseert op Israëlische militaire en Mossadbronnen zouden drie belangrijke doelwitten worden geviseerd, namelijk de duizenden centrifuges voor uraniumverrijking in Natanz, een uraniumverwerkingsinstallatie in de buurt van Isfahan en de zwaar-waterreactor in Arak waar volgens Israëlische inlichtingen plutonium zou worden geproduceerd.

Eind vorig jaar publiceerden 16 Amerikaanse inlichtingendiensten nochtans een rapport dat stelde dat Iran het geheime nucleaire programma heeft stopgezet in 2003. Maar volgens Israël is dat programma inmiddels weer heropgestart. President Bush heeft deze week een onderhoud met Israëlische regeringsverantwoordelijken. Defensieminister Ehud Barak heeft al laten verstaan dat hij de president ervan wil overtuigen dat een militaire aanval op de Iraanse nucleaire faciliteiten uitvoerbaar is als de diplomatieke initiatieven falen. Het is bekend dat er al enkele jaren plannen worden bediscussieerd tussen de VS en Israël met betrekking tot een militaire operatie tegen Iran. Israël is niet aan zijn proefstuk toe. In 1981 bombardeerde het al de nucleaire Iraakse installaties in Osirak.

Vrede vzw herhaalt nogmaals dat het dringend tijd is om het nucleaire dossier in het Midden-Oosten te verbreden naar de hele regio. Onze regering moet onmiddellijke reageren op de nucleaire dreiging die al een tijdje vanuit Israël komt. De internationale vredesbeweging steunt verschillende VN-resoluties in de Algemene Vergadering die van het Midden-Oosten een zone willen maken vrij van nucleaire wapens. De demarches richting Iran komen weinig geloofwaardig over als het Israëlische arsenaal buiten schot blijft.

Vrede vzw betreurt het dan ook dat België, anders dan Ierland, zich vorig jaar heeft onthouden toen een gelijkaardige resolutie werd ingediend tijdens de ‘General Conference’ van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). De kans op een nucleaire catastrofe is reëel. Onze regering moet dan ook als lid van de VN-Veiligheidsraad onmiddellijk een initiatief nemen dat een afdoende antwoord vormt op deze dreiging, zoals een onderzoek naar het nucleaire arsenaal van Israël en de dreigingen die ervan uitgaan, alsook de onderhandelingen helpen opstarten om in het Midden-Oosten een kernwapenvrije zone te installeren waarin de ontmanteling van het Israëlische nucleaire arsenaal is opgenomen.

Het artikel van The Sunday Times is op te vragen via: http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2535310,00.html. Een dossier over het Israëlische nucleaire arsenaal en de affaire Mordechai Vanunu kan u opvragen via http://www.vrede.be/isratoom.php

Deel dit artikel