Stopzetten Europese steun aan Palestijnen is schandalig

De Europese Commissie heeft beslist om de financiële hulp aan de Palestijnse regering, die geleid wordt door Hamas, stop te zetten. Vrede vzw vindt de beslissing van de Europese Commissie ronduit schandalig. Het Palestijnse volk dat slachtoffer is van de Israëlische bezetting, wordt gestraft terwijl de criminele terreurpraktijken van de Israëlische regering gewoon door blijven gaan.

Nadat de Europese Unie jarenlang heeft getolereerd dat het internationaal recht gedegradeerd wordt tot een vod papier, verliest ze nu elke zin voor een evenwichtige politiek. Met de beslissing van de Europese Commissie kiest ze kampt en holt ze de VS achterna in een ronduit pro-Israëlische politiek. Ondertussen gaat Israël vrijuit, hoewel de opeenvolgende regeringen een record aantal VN-resoluties onuitgevoerd laten liggen. De Europese houding moet overkomen als politiek applaus voor een regime dat van grondroof zijn waarmerk heeft gemaakt.

De Europese Commissie heeft beslist om de financiële hulp aan de Palestijnse regering, die geleid wordt door Hamas, stop te zetten. Vrede vzw vindt de beslissing van de Europese Commissie ronduit schandalig. Het Palestijnse volk dat slachtoffer is van de Israëlische bezetting, wordt gestraft terwijl de criminele terreurpraktijken van de Israëlische regering gewoon door blijven gaan.

Nadat de Europese Unie jarenlang heeft getolereerd dat het internationaal recht gedegradeerd wordt tot een vod papier, verliest ze nu elke zin voor een evenwichtige politiek. Met de beslissing van de Europese Commissie kiest ze kamp en holt ze de VS achterna in hun ronduit pro-Israëlische politiek. Ondertussen gaat Israël vrijuit, hoewel de opeenvolgende regeringen een record aantal VN-resoluties onuitgevoerd laten liggen. De Europese houding moet overkomen als politiek applaus voor een regime dat van grondroof zijn waarmerk heeft gemaakt.

Volgende week vergaderen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken om zich te beraden over verdere steun aan de Palestijnen. De kans is groot dat deze de Europese Commissie volgt waardoor in totaal tot 600 miljoen Euro aan steun verloren dreigt te gaan. De beslissing van de Europese Commissie heeft directe gevolgen, namelijk een onmiddellijke stopzetting van 30 miljoen Euro aan regeringssteun. Dat betekent dat het overheidspersoneel eerstdaags op droog zaad komt te zitten. Het Palestijnse volk wordt nu al uitgehongerd. De armoede als gevolg van de bezetting stijgt schrikbarend. Als alle steun wegvalt maakt Europa zich mee schuldig aan een sluipende genocide op een heel volk.

De Europese Unie eist dat Hamas de staat Israël erkent, verzaakt aan het geweld en de reeds afgesloten akkoorden met Israël erkent. Het gaat om een schaamteloos staaltje van selectieve politiek. Israël heeft niet alleen nog nooit een stap gezet in de richting van een erkenning van een Palestijnse staat, in de praktijk maakt het de vorming van een Palestijnse staat onmogelijk. Als er één partij is die de akkoorden uit het verleden nietig heeft verklaard (van Oslo tot het Routeplan) dan is het Israël wel. Waarom moet alleen Hamas verzaken aan geweld? Ten eerste houdt Hamas al bijna een jaar een Hudna, wapenstilstand, in stand, wat niet gezegd kan worden van Israël. Ten tweede mag de Israëlische regering blijkbaar tegen de Conventies van Genève in, verder standrechterlijke executies uitvoeren en Palestijnse politieke leiders ontvoeren en gevangen zetten.

Vrede vzw vraagt zich af welke verborgen agenda achter de selectieve blindheid en doofheid schuilgaat. Hoe komt het dat premier Olmert doodleuk en ongestraft de grootschalige annexatie van Palestijnse gebieden kan afkondigen? Het gaat onder meer om Gush Etzion in het zuiden, Ariel en Kedumim in het noorden en Maale Adumim ten oosten van Jeruzalem en verder de hele Jordaanvallei. De Golan en Oost-Jeruzalem zijn eerder al geannexeerd. Onze regeringen lijken te zijn vergeten dat ze zelf in de VN verschillende resoluties hebben gestemd of gesteund die stellen dat dit niet kan. Ook vruchtbare grond en waterbronnen komen bij Israël in dit weluitgekiend annexatieplan. Het project krijgt gestalte via de bouw van de muur, die diep in Palestijnse grondgebied snijdt en waarover het internationaal gerechtshof al heeft geoordeeld dat het traject ervan een vergrijp is dat ingaat tegen het internationaal recht. Het gaat om een vonnis dat de Europese Unie mee steunt door zich achter een VN-resolutie van de Algemene Vergadering te scharen die Israël vraagt om te stoppen met de bouw van de muur en de gebouwde delen op Palestijnse gebied af te breken. Wat zijn we met al deze papieren beslissingen als al op voorhand is beslist ze niet uit te voeren? Welk vertrouwen kunnen we nog hebben in onze beleidsmakers als deze niet alleen hun verplichtingen niet nakomen maar ook nog eens tegen de eigen aangegane verbintenissen handelen?

Al jaren vragen NGO's uit de vredes-en derdewereldbeweging om Israël onder druk te zetten en zo het internationaal recht te doen respecteren. Maar o.a. onze regering stelt dat sancties contraproductief zijn en dat te strikt vasthouden aan het internationaal recht de onderhandelingsruimte versmalt. Gevolg is dat het Europese Associatie-akkoord met Israël gewoon verder blijft bestaan hoewel de bepalingen erin (mensenrechten en geen producten uit de kolonies van de bezette gebieden) door de Israëlische regering met de voeten worden getreden. Ten aanzien van de Palestijnen blijken sancties plots wel een productieve en legitieme manier om Hamas op andere gedachten te brengen. Een dergelijke hypocrisie tart gewoon elke verbeelding.

Vrede vzw geeft het niet op. We roepen onze regering nogmaals op om een andere koers te varen, consequent te kiezen voor het internationaal recht en op te komen voor de rechten van het Palestijns volk dat hunkert naar een eigen leefbare staat. Dat is de enige mogelijke weg naar een rechtvaardige vrede.

Vrede DOOR:

Deel dit artikel