Studiedag en debat Arabische Lente

Morgen, dinsdag 21 februari organiseert de overleggroep Midden-Oosten van 11.11.11 in Gent een studiedag en debatavond rond het Midden-Oosten: "de Arabische Lente, luistert Europa?".

De dag begint om 14:00 met een korte inleiding over de EU en de Arabische wereld, gegeven door Brigitte Herremans en Ludo De Brabander.

Daarna is er een keuze tussen twee interessante werkgroepen, de eerste, gegeven door Frank Slijper van Statewatch behandelt de thematiek rond militaire relaties en wapenhandel. Frank Slijper is onderzoeker bij het Nederlandse "Campagne tegen Wapenhandel" en vennoot van TNI. De tweede optie is de werkgroep rond het Europees migratie- en asielbeleid na de Arabische lente. Spreker van dienst is Aspasia Papadopoulou van ECRE, kenner van het Europese beleid rond asiel, en alles wat te maken heeft met vluchtelingenbescherming, re-integratie in het eigen land, de invloed hiervan op ontwikkeling, en nog zoveel meer. Een moeilijke keuze dus tussen twee interessante thema's.

Na deze werkgroepen is er een panelgesprek over het EU-beleid met twee mensen uit de regio: Kinda Mohamadieh en Esmé Berkhout.

Om 20 uur begint dan het hoogtepunt van de dag: een debat tussen Samir Amin en Sami Zemni: twee kenners van de Arabische wereld. Sami Zemni is professor van de Universiteit Gent, actief in het onderzoeksveld "The Middle East and North Africa Research Group" en directeur van het Centrum voor Islam in Europa. Zijn expertiseveld ligt, onder andere, bij het islamdebat in Europa. Zijn gesprekspartner, Samir Amin is een Egyptisch econoom en lid van de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum, een groepering van organisaties die streven naar solidariteit, democratie ne eerlijkheid in de wereld. Samir Amin kijkt naar de economie vanuit het standpunt van ontwikkelingslanden en zoekt naar alternatieve ontwikkelingsstrategieën. De Arabische lente is volgens hem een revolte van de Arabische wereld tegen de kapitalistische uitbuiting. Deze revolte zou leiden tot het ontkrachten van het kapitalisme en daarmee gepaard gaand emancipatie, democratisering en sociaal-progressieve hervormingen teweeg brengen.

Het belooft zeker een mooi einde aan een interessante dag te worden!


11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel