Succesvolle lancering gezondheidsbrochure

 

Vrijdag 7 april, Wereldgezondheidsdag. Een samenwerkingsverband van de twee grote ziekenfondsen en 13 ngo's, waaronder intal/Geneeskunde voor de Derde Wereld, brachten een brochure uit getiteld Spoedige beterschap...in 2015!? De lange weg naar 'gezondheid voor allen'. Ze werd aan pers en publiek voorgesteld in Café de Fiennes, voor een 50-tal geïnteresseerden. Een verslag.

Bert De Belder (intal), die de realisatie van de brochure coördineerde, stak van wal met een welkomst- en dankwoordje, en verontschuldigde de afwezigen: François Houtart (Cetri), Guy Peeters (Socialistische Mutualiteiten), Dirk Van der Maelen (FOS), Anne Van Lancker (europarlementslid) en… Kaye Styles, die de nachtelijke voorstelling van zijn nieuwe CD blijkbaar nog niet had verteerd. Bert noemde de brochure op zich belangrijk, maar nog belangrijker dat ze gerealiseerd werd met een breed en vernieuwend samenwerkingsverband. “En het belangrijkst is natuurlijk dat we nu met zijn allen aan de slag gaan met de brochure, om er nóg breder mee te gaan: naar vakbonden, medische faculteiten, gezondheidsdiensten.”

Vervolgens stelde Valérie Van Belle (Landsbond der Christelijke Mutualiteiten) de brochure voor met een powerpoint-presentatie. Het is een mooi geïllustreerd document geworden van 76 bladzijden, met sprekende foto's van de hand Tineke D'haese (Oxfam-Solidariteit) en cartoons van Arnout Fierens.

Enkelen van de aanwezige personaliteiten uit de ngo-wereld en de gezondheidssector gaven een woordje uitleg bij een bepaald aspect van de brochure. Dr. Paul Verlé (Be-cause Health, Belgisch platform voor Internationale Gezondheidszorg) belichtte de ‘brain drain’ van gezondheidswerkers uit de derde wereld, wat aansloot bij het thema van Wereldgezondheidsdag over de ‘human resources’ in de gezondheidszorg. Zie de Power point : Het Wereldgezondheidsrapport 2006: "Working together for health" - Human Resources for Health

Benoît Van der Meerschen, algemeen secretaris van het CNCD-Opération 11.11.11, vergeleek de brede samenwerking voor deze brochure met een andere recente ervaring van samenwerking buiten de klassieke ngo-kringen: toen minister van Binnenlandse Zaken Dewael zich uitsprak tegen hulp aan asielzoekers, sloegen het CNCD, de MRAX, de Liga voor de Mensenrechten en anderen de handen in elkaar voor een petitie-actie.

Mieke Molemans, voorzitster van 11.11.11, feliciteerde de initiatiefnemers: “Eigenlijk hebben jullie op vlak van verruiming al méér bereikt dan de ngo’s in hun campagne ‘2015. De tijd loopt’ rond de millenniumdoelstellingen, want jullie hebben de mutualiteiten mee aan boord. Een dikke proficiat!”

Prof. Dr. Jean-Pierre Unger van het Departement Volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen) brak een lans voor de openbare gezondheidszorg: "De millenniumdoelstellingen hebben een sterke link met gezondheid. Nochtans is in geen enkele doelstelling de toegang tot gezondheidszorg opgenomen. Zonder ‘toegang tot gezondheidszorg voor iedereen’ zullen de millenniumdoelstellingen falen. Neoliberale beleidstendensen zorgen er immers voor dat geld voor gezondheidszorg vooral in de privésector terechtkomt. Een aanpak die wetenschappelijk geen steek houdt." Link naar Power Point : Millenium development goals in health: a benign error?

Voor Dr. Dirk Van Duppen (Geneeskunde voor het Volk) is gezondheid een kwestie van onrecht bestrijden. “Er is in de geneeskunde geen enkele andere risicofactor die zo zwaar weegt op ziekte en sterfecijfers als de sociaal-economische achteruitstelling”, stelde hij. En dus is er “geen enkele geneeskundige interventie zo krachtig als deze die de sociale ongelijkheid vermindert”. Dirk werkte een treffend voorbeeld uit over hoe één geneesmiddel de farmaceutische industrie reuzenwinsten kan opleveren, zowel in de Filippijnen als in België: Amlor, een bloeddrukverlager van de firma Pfizer. Als men in België alleen al voor Amlor een systeem van openbare offerte zou toepassen (het ‘kiwimodel’, zoals in Nieuw-Zeeland), zou men een jaarlijkse meerkost van 35 miljoen euro vermijden. Link naar Power Point : De pillenoorlog tussen de patiënt en Big Farma, in Noord en in Zuid

Jean Hermesse, nationaal secretaris van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, sprak zijn waardering uit voor het initiatief van de Werkgroep Gezondheid en Millenniumdoelstellingen die de brochure realiseerde, en verzekerde dat er in zijn beweging goed mee zal gewerkt worden.

Jan Renders, algemeen voorzitter van het ACW en van de ngo Wereldsolidariteit, haalde voor de vuist weg twee stellingen uit de brochure die hij bijzonder belangrijk vindt: dat gezondheid een mensenrecht is, en dat we een tegenmacht moeten opbouwen tegen de uitbuiting en onrechtvaardigheid in de wereld. "Toegang tot sociale bescherming is voor vakbonden en sociale bewegingen in Noord en Zuid een voorwaarde om de kloof tussen arm en rijk, Noord en Zuid te dichten”, zo besloot hij. “Internationale samenwerking moet een tegenmacht vormen ten aanzien van politieke en economische machtsverhoudingen die een duurzame ontwikkeling in het Zuiden belemmeren."

Tenslotte bracht Eva Verwilst (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten) een concreet verhaal, geïllustreerd met foto’s, over de werking van hun partner in het Zuiden: de Mutua del Campo in Nicaragua. Dit voorbeeld van een lokaal ziekenfonds, opgezet en beheerd door de vakbond van landarbeiders, toont duidelijk welke kracht kan uitgaan van mensen die zich organiseren. En dat is tenslotte een essentiële les die de brochure wil meegeven.

Na deze boeiende uiteenzettingen was er nog tijd voor informele contacten bij een natje en een droogje. Iedereen was het erover eens: een geslaagde voorstelling van een geslaagd product!

intal DOOR:

Deel dit artikel