Syriërs in belegerde gebieden hebben NU eten nodig

hulpkonvooien wachten optoestemming om de steden binnen te rijden

Ondanks een week staakt het vuren – dat vandaag afloopt - geraken de humanitaire konvooien van de VN niet bij de belegerde bevolking. 11.11.11 vraagt België al maanden om te helpen dit probleem op te lossen, onder meer via deelname aan humanitaire luchtdroppingen en luchtbruggen in alle belegerde gebieden. Het succes van het Amerikaans-Russische akkoord en de heropstart van vredesgesprekken is afhankelijk van volledige humanitaire toegang tot belegerde Syrische gebieden.

Recent onderzoek van het Syria Institute en PAX, "Siege Watch", toont hoe minstens één miljoen Syriërs leven in veertig belegerde gebieden in Damascus, ruraal Damascus, Homs, IDlib en Deir ez Zour. Dat aantal is dubbel zo hoog als de cijfers van de Verenigde Naties (592.000 personen), hoewel alle veertig gebieden voldoen aan de VN-definitie van "belegerde gebieden”.Talloze Syriërs kwamen de afgelopen jaren om het leven door vermijdbare doodsoorzaken als uithongering, uitdroging, en een gebrek aan medicijnen en medische infrastructuur. Ziekenhuizen en landbouwgronden in belegerde gebieden worden doelbewust geviseerd door bombardementen. Zelfs als humanitaire konvooien worden doorgelaten, is er vaak sprake van de verwijdering van medische- of voedselitems uit de konvooien. Medische evacuaties van burgers worden op regelmatige basis geweigerd.

De Syrische regering en sektarische pro-regeringsmilities zijn verantwoordelijk voor 88 procent van deze belegeringen, terwijl 10 procent wordt belegerd door een combinatie van pro-regeringstroepen en Islamitische Staat.

De belegering en uithongering van Syrische gebieden maakt deel uit van een doelbewuste "surrender or starve" strategie om hele gebieden tot overgave te dwingen, de burgerbevolking gedwongen te verplaatsen, en de demografische balans van het gebied te wijzigen.

Sleutel tot staakt-het-vuren en politiek proces

De afgelopen maanden verslechterde de humanitaire situatie in belegerde gebieden op dramatische wijze, in het bijzonder in Oost-Aleppo en Daraya. De belegering en uithongering van Syrische gebieden maakt deel uit van een doelbewuste "surrender or starve" strategie om hele gebieden tot overgave te dwingen, de burgerbevolking gedwongen te verplaatsen, en de demografische balans van het gebied te wijzigen. Ze voeden sektarische spanningen en spelen in de kaart van extremistische groepen als Jabhat Fatah al-Sham, het vroegere Nusrafront.

Volledige humanitaire toegang is een centraal onderdeel van het nieuwe Amerikaans-Russische akkoord over een staakt-het-vuren. Het doorbreken van de belegeringen is ook essentieel voor de legitimiteit van het politieke proces in Genève: zonder concrete vooruitgang op het terrein zijn de vredesgesprekken in Genève een doodgeboren kind. 'Het vredesproces heeft geen enkele geloofwaardigheid zolang Syriërs belegerd, bestookt en uitgehongerd worden', stelde een Syrische activist uit Daraya aan 11.11.11.

Verenigde Naties onder vuur

De neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de VN ligt ondertussen steeds meer onder vuur. 73 Syrische hulporganisaties schortten op 8 september 2016 hun medewerking met de VN op, totdat deze laatste een onafhankelijk onderzoek instelt naar de manipulatie van de humanitaire hulpverlening van de VN door het Assadregime. Uit vrees om het land uitgezet te worden, geeft de VN het Syrische regime een de facto vetorecht over de hulpverlening in oppositiegebied. In april 2016 ging slechts twaalf procent van de VN-hulp naar oppositiegebied.

Luchtdroppingen en luchtbruggen

De International Syria Support Groep (ISSG) stelde midden mei 2016 om vanaf 1 juni 2016 over te gaan tot humanitaire luchtdroppingen en luchtbruggen boven belegerde gebieden, als humanitaire landkonvooien nog steeds geblokkeerd worden. Deze belofte bleef echter dode letter, hoewel ze gesteund werd door de Europese Raad van Buitenlandministers. Het verzekeren van volledige humanitaire toegang doorheen Syrië is ook een centraal onderdeel van het Amerikaans-Russisch akkoord over een nieuw staakt-het-vuren in Syrië.

België en de EU moeten er daarom voor ijveren dat een volledige opheffing van de belegeringen een topprioriteit is voor de ISSG. De federale regering moet -net zoals Nederland- ook zelf de daad bij het woord voegen en financiële en/of logistieke steun bieden aan luchtdroppingen en luchtbruggen, met of zonder de toestemming van het Syrische regime. Verschillende resoluties van de VN-Veiligheidsraad stellen duidelijk dat deze toestemming niet vereist is.

België moet daarnaast binnen de VN ijveren voor de volledige erkenning van alle veertig belegerde gebieden, en de instelling van een onafhankelijk onderzoek naar de manipulatie van de humanitaire hulpverlening door het Assadregime.

'Het doorbreken van de belegerde gebieden is essentieel voor het vertrouwen in eender welk vredesproces en vermindert de aantrekkingskracht van extremistische groepen. Zowel vanuit moreel, juridisch als strategisch perspectief moet het een absolute topprioriteit zijn voor België en de Europese Unie', besluit Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11.

Willem Staes
Beleids- en partnermedewerker Midden-Oosten

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels