Terral: een bijdrage aan de voedselzekerheid in Senegal

alterfin terral
[Foto: ©Alterfin]

In Senegal bedraagt de consumptie van rijst ongeveer 90 kilo per persoon en per jaar. Meer dan 70% daarvan wordt ingevoerd. De rijstteelt is ter plaatse wel degelijk aanwezig maar ontoereikend om de totale behoefte aan rijst te dekken.

Alterfin heeft aan Terral een lening toegekend.  Hoofddoel van Terral is de lokale rijst te verkopen aan een eerlijke prijs waarmee de kleine telers een fatsoenlijk inkomen verdienen.
logo ALTERFIN RGB


Situatie in Senegal

In Senegal wordt de rijst voornamelijk geteeld in familiale bedrijfjes. Deze lokale teelt geraakt moeilijk buiten de productiezone: 75% ervan wordt ter plaatse verbruikt en raakt niet tot in de grote steden. Maar de vraag naar rijst groeit zowel in de steden als overal elders in het land. Om aan die vraag te voldoen, wordt massaal Aziatische rijst ingevoerd.

De traditionele rijstteelt in Senegal steunt nog altijd op watervoorziening door regen, maar het is enkel met irrigatiemethodes dat verhandelbare oogstoverschotten kunnen gegenereerd worden. 

De belangrijkste productiezone ligt in het noorden van het land, in de vallei van de Senegalstroom. Het rendement is er één van de hoogste van de wereld (6 ton/ha). Bovendien zijn er weinig ziektes. De grootste bedreiging wordt gevormd door de zaadetende vogels.


De grote meerderheid van de telers in de vallei zijn families (36.000) die eerder kleine oppervlaktes bewerken (minder dan één ha). Voor de bevloeiing van hun velden hebben ze zich gegroepeerd en georganiseerd rond irrigatiesystemen, die bestaan uit een dijk rond opvangbekkens, pompstations en een netwerk van irrigatie- en drainagekanalen. Er zijn slechts een 200-tal privételers die in een meer commerciële context werken; ze realiseren samen 15% van de productie en bewerken terreinen van 20 tot 40ha.

 

 

Menswaardig inkomen

In deze context heeft Durabilis, een Belgische sociale investerings-maatschappij, in 2011 Terral (*) opgericht. Na twee jaar heeft Terral al bewezen dat de lokale rijst in elk opzicht evenwaardig is aan de ingevoerde rijst.

Er rest nog één grote uitdaging: de productie opvoeren om de import te beperken en de lokale boeren een menswaardig inkomen te garanderen. Het gaat dus om een strategische inzet voor de nationale voedselzelfvoorziening.

Terral behandelt en verhandelt de witte rijst van kleine plaatselijke bedrijfjes en biedt ook technische en financiële ondersteuning gedurende het ganse productieproces.

Terral zorgt voor de link tussen 700 familiebedrijfjes en de markt én garandeert de kwaliteit van het aanbod met een programma van technische bijstand en permanente opvolging. De boeren doen ook een beroep op één van de grootste organisaties van microfinanciering in Senegal voor de financiering van de rijstproductie, de logistiek, de arbeidskrachten....

 

 

Bijdrage van Alterfin

Alterfin heeft aan Terral een lening toegekend van 250.000 euro. Daarmee kan rijst opgekocht worden bij de kleine boeren om ze daarna te bewerken en te commercialiseren.

Hoofddoel van Terral is de lokale rijst te verkopen aan een eerlijke prijs waarmee de kleine telers een fatsoenlijk inkomen verdienen. Ook al heeft Terral geen Fair Trade label, toch verdedigt ze dezelfde waarden, die we als Alterfin ook hoog in het vaandel dragen. Met haar steun aan Terral bevestigt Alterfin haar steun aan de ontwikkeling van duurzame familiale landbouw.Alterfin hoopt zo bij te dragen tot de toename van de Senegalese rijstproductie voor de Senegalezen! 


Meer info:
(*) Het woord Terral komt uit het Wolof, de belangrijkste taal in Senegal, en verwijst naar de Senegalese godin Terranga die verwelkomt. En een lekkere schotel rijst is dan onmisbaar!
Alterfin DOOR:

Deel dit artikel