Thaise dochteronderneming van Triumph ontslaat vakbondsvoorzitster

Body Fashion Thailand, een Thaise dochteronderneming van Triumph International, een van de grootste lingerieproducenten, heeft Jitra Kotshadej, de voorzitster van de bedrijfsvakbond ontslagen “wegens het dragen van een onfatsoenlijk T-shirt.” Dat gebeurde niet op het bedrijf, maar in haar vrije tijd, toen ze deelnam aan een Tv-debat over vrouwen en ongewenste zwangerschap. Daar droeg Jitra een T-shirt met de slogan: “Wie niet gaat staan, is geen crimineel. Anders denken is geen misdaad.” Die slogan verwijst naar een campagne ter ondersteuning van een man die veroordeeld werd omdat hij in de bioscoop was blijven zitten tijdens het spelen van de nationale hymne. Dat werd beschouwd als majesteitsschennis. Velen denken evenwel dat die wet op majesteitsschennis misbruikt wordt om de oppositie monddood te maken. Jitra trad er niet op in haar hoedanigheid van vakbondsvoorzitster, noch als werkneemster van Body Fashion.


Triumph
Triumph is een van oorsprong Duits lingeriebedrijf met hoofdzetel in Bad Zurzach, Aargau, Zwitserland. Het is een familieonderneming (Spiesshofer en Braun) met een omzet van 2,47 miljard Zwitserse frank en 43.000 werknemers. Body Fashion Thailand (Banglee, Samut Prakarn) is de productie-afdeling van Triumph International Thailand. Er werken ongeveer  4.200 arbeid(st)ers.

De feiten
Op 29 juli 2008 deelde de bedrijfsleiding van Body Fashion Thailand aan Jitra Kotshadej, de voorzitster van de Triumph International Labour Union, mee dat ze de volgende dag, 30 juli,  ontslagen zou worden. Reden: ze had de goede faam van het bedrijf belasterd door op 24 april 2008 het bewuste T-shirt te dragen tijdens een Thais Tv-programma. Het bedrijf had zonder verwittiging een verzoek gericht tot de arbeidsrechtbank en die had de toelating gegeven haar te ontslaan. Jitra Kotshadej heeft nooit de kans gehad zich te verdedigen omdat de bedrijfsleiding haar nooit heeft verwittigd en ze ook nooit een dagvaarding van de rechtbank had gekregen.

Solidariteit
Na haar ontslag legden 3000 leden van Triumph International Union onmiddellijk het werk neer uit solidariteit met hun voorzitster. Haar collega’s eisen haar wederindienstneming en een waarborg dat het bedrijf geen disciplinaire maatregelen zal treffen tegen de stakers. De Triumph International Union is één van de sterkste Thaise vakbonden: 70% van de werknemers van het bedrijf zijn lid. De meerderheid zijn vrouwen. De vakbond beschouwt het ontslag van voorzitster als een verdoken poging om de vakbond zelf, die deze zomer met succes een CAO heeft kunnen onderhandelen, te beschadigen.

Vuil spel van het Triumph management
Vakbond, management en regeringsafgevaardigden hebben verschillende malen onderhandeld, maar er is tot nu geen overeenkomst bereikt. Het Zwitserse hoofdkantoor van Triumph International heeft een akkoord geweigerd dat inhoudt dat de vakbondsleidster terug in dienst wordt genomen. Ook in een blaadje dat onder de stakende arbeiders werd verspreid, meldt het bedrijf uitdrukkelijk dat het de vakbondsvoorzitster niet terug in dienst zou nemen. In antwoord op de druk vanwege de internationale Schone Kleren Campagne verklaarde Triumph International eerst dat ze akkoord gingen met de eisen van de arbeidsters, maar verspreidden later een standpunt waarin ze verklaarden dat ze niet bereid waren de vroegere werkneemster terug aan te nemen. De vakbondsleden verzamelden intussen 2500 handtekeningen maar het management weigerde de petitie te aanvaarden. Door te weigeren een akkoord te ondertekenen, probeert Triumph doelbewust het conflict te rekken en potentiële conflicten tussen stakende vakbondsleden en de arbeiders die aan het werk blijven, aan te wakkeren en uit te buiten. Op 27 augustus is nogmaals onderhandeld. Daar zeiden bedrijfsverantwoordelijken van Triumph dat Jitra haar wederindienstneming maar moest trachten af te dwingen via de arbeidsrechtbank. Ze verklaarden ook van plan te zijn een nieuw soort arbeidscomité op te richten, waarin ook een derde partij zou zetelen, en dat wekelijks zou bijeenkomen om de sociale problemen te bespreken. Duidelijk een poging om de vakbond buiten spel te zetten. Die voorstellen blijven onaanvaardbaar voor de vakbond.

Stuur een e-mail of brief naar Triumph International

Je kunt jesolidariteit tonen door van Triumph te eisen dat ze de mensen- en vakbondsrechten respecteren. Triumph moet onmiddellijk het basismensenrecht van vrijheid van meningsuiting – dat deel uitmaakt van de Universele Verklaring - en de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen – die de arbeidsrechten omvatten die ondernemingen moeten volgen – respecteren. De protesterende arbeiders zitten al een maand zonder loon. Nochtans blijft hun steun voor hun voorzitster even sterk. Een van de arbeiders drukte het zo uit: “Eén heeft vele jaren voor duizenden collega’s gevochten – nu vechten er duizenden voor één.”

Op de website van de Schone Kleren Campagne vind je een modelbrief, die je kunt e-mailen of sturen naar Triumph: www.schonekleren.be

 

Schone Kleren (SKC) DOOR:

Deel dit artikel