“The spy who loved Cuba”

Ex-CIA-agent Philip Agee op Che Presente

'CIA' is ongetwijfeld een van de meest universeelgekende/gehate afkortingen. Tientallen films en nog meer boeken zijn gewijd aan de exploten/misdaden van de Amerikaanse geheime dienst. Maar slechts weinige daarvan ontleden en ontmaskeren de CIA van binnenuit. Eén man deed dat wél: Philip Agee.

Philip Agee werkte zelf jarenlang voor de CIA - voluit Central Intelligence Agency. Tussen 1960 en 1968 was hij case officer (de man die de geheime menselijke bronnen van de CIA in een bepaald land opvolgt) in Ecuador, Uruguay en Mexico. In 1975 hing hij alle vuile CIA-was buiten in zijn spraakmakend boek 'Inside the Company. A CIA Diary'. 640 pagina's lang doet Agee er uit de doeken hoe de CIA in tientallen landen spioneert, sociale en politieke organisaties infiltreert en ondermijnt, de media beïnvloedt, moorden begaat en paramilitaire operaties opzet. Agee leert je de verschillende divisies van de CIA kennen, hij overdondert je met honderden afkortingen en codes (van geheime operaties, maar ook van elke CIA-agent, zoals ECSIGIL-1 of ECFONE-3), hij onthult hoe de CIA stations in de meeste landen simpelweg zijn ondergebracht op de VS-ambassade, en hij geeft niet minder dan 250 namen prijs van CIA-agenten overal ter wereld.

Wat deed Philip Agee afstand nemen van de CIA? Agee: "Mijn ogen begonnen stilaan open te gaan omdat ik meer en meer begon in te zien dat de CIA maar één doel had in Latijns-Amerika: de traditionele machtsstructuren ondersteunen. Waarbij enkele families de rijkdom, het inkomen en de macht van de staat en de economie controleerden, terwijl de meerderheid van de bevolking daarvan was uitgesloten. En de enige lijm die dat systeem bijeenhield, was politieke repressie. Ik besloot dat ik daaraan niet langer wilde meewerken.”

Zijn afscheidsbrief aan toenmalig CIA-directeur Richard Helms was een heus lesje politieke opvoeding: “De heersende klasse in Latijns-Amerika zal nooit vanzelf haar privileges en luxe opgeven. Wij noemen dit de 'vrije wereld', maar de enige vrijheid in deze omstandigheiden is de vrijheid van de rijken om de armen uit te buiten. Dat is klassenstrijd, en dat is ook de reden waarom de massa's zich aangesproken voelen door het communisme.” En: “In Cuba hebben de mensen onderwijs, gezondheidszorg en een adekwate voeding, terwijl ook op vlak van behuizing grote vooruitgang wordt geboekt. Het is duidelijk dat Cuba het enige land is dat de sociale doelstellingen van de Alliantie voor de Vooruitgang heeft bereikt.” Ironisch toch, want de Alliantie voor de Vooruitgang - een hulpprogramma dat onder VS-president John Kennedy was opgezet, vlak na de overwinning van de Cubaanse revolutie – wilde precies via hervormingen de landen van Latijns-Amerika ervan weerhouden Cuba's voorbeeld te volgen.

De CIA de rug toekeren is één zaak, maar uit de biecht klappen is nog wat anders. En dat zou Philip Agee geweten hebben. De jaren na de publicatie van zijn boek kende de man nergens rust. George Bush (jawel, de vader van) was toen CIA-directeur en wilde Agee achter de tralies, of erger. Door VS-druk werd Agee uitgewezen uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Italië en West-Duitsland, om uiteindelijk in Cuba terecht te komen. Daar slijt hij vandaag zijn oude dag – hij is 72 – en runt er een reisagentschap, Cubalinda, tegen de VS-boycot van Cuba in.

Philip Agee over de CIA vandaag:

De VS-regering heeft nu de wettelijke macht om heimelijk iemands communicaties te monitoren, of dat nu per telefoon is, per post, per e-mail of fax, plus je bankrekeningen, je kredietkaarten, de websites die je bezoekt en de boeken die je koopt of leest in de bib. Folterling, geheime gevangenissen, kidnapping en gevangenname voor zonder proces  en voor onbepaalde duur – dat alles is vandaag wettelijk. Net als de “bijzondere overdracht”, waarbij VS-gevangenen aan andere landen worden overgedragen, waar ze waarschijnlijk gefolterd en mogelijk gedood zullen worden.” En zou het vandaag mogelijk zijn te doen wat Agee destijds heeft gedaan? “Dat zou zeker veel lastiger zijn”, stelt hij. “Iemand die dat zou proberen, zou het risico lopen gekidnapt te worden en misschien lange jaren te verkommeren in een geheime gevangenis.”1

Philip Agee over de VS-terreur tegen Cuba:

Een van de beste overzichten van de terreuroorlog van de VS tegen Cuba in de jaren '60 komt van voormalig CIA-directeur Richard Helms, toen hij in 1975 getuigde voor een Senaatscommissie over de moordpogingen op Fidel Castro. Hij gaf toe dat “wij permanent vanuit de regering invasieplannen tegen Cuba hadden lopen”, en voegde eraan toe: “Wij hadden speciale strijdkrachten die continu acties ondernamen tegen Cuba. Wij probeerden elektriciteitscentrales op te blazen en suikermolens te vernielen. Al dat soort zaken probeerden wij te doen in die periode. Dat was het beleid van de Amerikaanse regering.” Ook nadien heeft geen enkele VS-regering het gebruik van staatsterrorisme tegen Cuba afgewezen. Het is dan ook nooit gestopt. Terroristische groepen van Cubaanse ballingen, voornamelijk gebaseerd in Miami en getraind door de CIA, zijn al die jaren lang aanvallen blijven uitvoeren.”2

Philip Agee over de 'Cuban Five':

En al die jaren lang had de Cubaanse revolutie dus nood aan het verzamelen van informatie in de VS, om zich te kunnen verdedigen tegen die terroristische groepen. Dat was de volledig gerechtvaardigde missie van de vijf Cubanen die sinds 1998 vastzitten,  na voor misdaden te zijn veroordeeld in Miami, waar ze nooit de kans hadden op een eerlijk proces. En dat terwijl hun werk uitsluitend gericht was tegen de misdadige plannen voor terroristische operaties tegen Cuba vanuit Miami, iets waar de FBI en andere politiediensten nauwelijks oog voor hadden. Hun compleet oneerlijke veroordeling staat op dezelfde hoogte als de wettelijke lynching van de anarchistische Italiaanse immigranten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti in de jaren '20, een van de meest beschamende onrechtvaardigheden in de geschiedenis van de VS. Vrijheid voor de Vijf Cubanen zou de zaak moeten zijn van iedereen die eerlijkheid, mensenrechten en rechtvaardigheid belangrijk vindt, in de Verenigde Staten en in heel de wereld, samen met de 300 Free the Five-comités in 90 landen.”3

Philip Agee zal getuigen over de CIA op de Cuba-solidariteitsdag Che Presente op 27 oktober 2007. Klik hier voor het hele programma.

1. Counterpunch,14 maart 2007
2. http://www.sdonline.org/34/philip_agee.htm
3. Counterpunch, 14 maart 2007 
intal DOOR:

Deel dit artikel