Europese ministers vragen België duidelijkheid over Tobintaks - keuze dringt zich op

Volgens de Oostenrijkse minister van financiën moet ons land in mei een duidelijke keuze maken.

Na ettelijke vertragingsmanoeuvres en maanden van moeizame onderhandelingen over de Financiële Transactietaks (FTT) oftewel de Tobintaks wordt België deze week op een bijeenkomst van ministers van Financiën voor het blok geplaatst. Volgens de Oostenrijkse minister van financiën, die de onderhandelingen leidt, moet ons land in mei een duidelijke keuze maken. Het voorstel dat op tafel ligt zou individuele landen de mogelijkheid geven om pensioenfondsen vrij te stellen van de taks. België moet de knoop doorhakken als het niet te boek wil staan als de doodgraver van de Tobintaks.

België op de rem

Ondanks een uitdrukkelijk engagement in het regeerakkoord ligt België dwars in de Europese onderhandelingen over de Financiële Transactietaks (FTT), een belasting van amper 0,1% op aandelen en obligaties en 0,01% op derivaten met het ontmoedigen van financiële speculatie als voornaamste doel. Hoewel Premier Michel de invoering van de FTT 'niet meer dan een kwestie van elementaire rechtvaardigheid' noemde en meermaals bevestigde dat ons land 'constructief' blijft onderhandelen, speelt koele minnaar van de taks minister van Financiën Johan Van Overtveldt de ene na de andere blokkerende kaart. Recent passeerden discussies over de impact op de staatsschuld, de reële economie en vrijstellingen voor pensioenfondsen en levensverzekeringen in het rijtje.

Compromis over pensioenfondsen

De grote meerderheid van de onderhandelende landen wil pensioenfondsen en levensverzekeringen onder de toepassing van de FTT. Oostenrijks minister van Financiën Shelling verklaarde na afloop van de vergadering dat een compromis werd gevonden om pensioenfondsen per nationale uitzondering (een opt-out formule) vrij te stellen van de FTT. De vrijstelling van levensverzekeringen zou daarmee van tafel zijn. Zonder instemming met dit compromis wordt het opnieuw bijzonder moeilijk. Het is nu aan België, Slovakije en Slovenië om tegen mei te beslissen dit compromis al dan niet te aanvaarden. België moet nu kleur bekennen en gaan voor een ambitieus akkoord rond de Tobintaks. Niet alleen was dat een duidelijk engagement van de premier. In de huidige context kan Europa een opsteker goed gebruiken. Een doorbraak in het dossier van de FTT met tien EU-landen zou een mooi staaltje zijn van een 'Europa van verschillende snelheden'.

Zwitserse kaas

Hoewel het compromis een doorbraak kan forceren, betekent het alweer een afzwakking van de oorspronkelijke ambitie van de FTT. De (nationale) vrijstelling van pensioenfondsen betekent een zoveelste uitholling van een belasting op financiële handel die op zich al behoorlijk mager is. Hierover zei Duits minister van Financiën Minister Schäuble recent nog dat 'zelfs een Zwitserse kaas iets van kaas tussen de gaten moet hebben, anders is het gewoon een gat'. Willen we vermijden dat de FTT niet meer dan een symbooltaks wordt en nog effectief iets oplevert, is het cruciaal om verdere uitholling een halt toe te roepen en snel werk te maken van de implementatie.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels