Concord: "Een totale shift is nodig om 'Leave No One Behind' te realiseren"

CONCORD AidWatch2019

Concord, de koepel van de Europese ngo's, lanceerde deze week haar jaarlijkse AidWatch rapport. De voornaamste conclusie: er is een totale shift nodig om het basisbeginsel van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's), 'Leave No One Behind', te realiseren. Met nog tien jaar te gaan tot aan de deadline van de SDG's (2030), moeten de EU en haar lidstaten dringend de inspanningen opschroeven. Meer en betere ontwikkelingssamenwerking zijn daarbij cruciaal.

De EU en haar lidstaten

Net zoals in 2017 daalde ook in 2018 het budget voor officiële ontwikkelingssamenwerking van de EU van 0,50% tot 0,47%. Aan dit tempo zullen we pas in 2061 0,7% behalen, berekende Concord. Nochtans dateert de belofte om 0,7% van het BNI te spenderen aan ontwikkelingssamenwerking van de jaren 1970. Vandaag de dag zijn er slechts vier EU-lidstaten die de belofte nakomen: Zweden, Luxemburg, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Ook met de kwaliteit van de Europese ontwikkelingssamenwerking is het niet goed gesteld. Te vaak nemen de eigen belangen van de EU de overhand op de vooropgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Steeds minder middelen zijn bestemd voor armoedebestrijding en de aanpak van ongelijkheid. Ook met de ontwikkelingssamenwerking voor de minst ontwikkelde landen, gendergelijkheid en steun aan het maatschappelijk middenveld is het niet goed gesteld, aldus het rapport.

Nochtans hebben alle wereldleiders in 2015 beloofd om niemand achter te laten op de weg naar duurzame ontwikkeling. De EU-leiders hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ontwikkelingssamenwerking doeltreffend ingezet wordt voor de armsten en meest kwetsbaren op deze wereld. Volgens Concord is er nood aan meer data, betere analyses en een alomvattende aanpak van financiering om "Leave No One Behind" te kunnen realiseren.

België

De Belgische bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking ten aanzien van het BNI was in 2018 0,44%1. Ons land zit daarmee onder het Europese gemiddelde van 0,47%. De Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking bestaat bovendien voor meer dan 11% uit de opvang van vluchtelingen in ons land. België behoort tot een groep van 7 donorlanden die meer dan 10% van haar officiële ontwikkelingshulp aan de opvang van vluchtelingen spenderen. Die opvang is uiteraard heel belangrijk, maar zowel 11.11.11 als de Europese koepel Concord pleiten ervoor om de uitgaven hiervoor niet mee te tellen als ontwikkelingssamenwerking. Ze dragen namelijk niet structureel bij aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden.

Een goeie zaak is dat België, in tegenstelling tot vele andere Europese landen, wél focust op de minst ontwikkelde landen. Dit zijn landen die te weinig zelf kunnen instaan voor de financiering van basisrechten zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming. Dit is een focus die ook de nieuwe regering moet aanhouden. Bovendien moet België werk maken van de 0,7% belofte en de focus op armoedebestrijding en de aanpak van ongelijkheid garanderen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels