Twee miljoen mensenlevens dichten het gat in de begrotingAls er moet bespaard worden, vinden we wel de weg naar humanitaire hulpverlening. Tien organisaties slaken een noodkreet: omdat duizenden kwetsbare mensen de dood in worden gejaagd.

Ontwikkelingssamenwerking is een van de grootste slachtoffers van de besparingen tijdens de jongste begrotingsronde. Niet alleen worden er besparingen aangekondigd voor volgend jaar; de lopende uitgaven voor 2012 worden ook in één klap geblokkeerd. Het gaat om meer dan 400 miljoen euro, volgens een berekening van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid-beweging. Dit alles werd afgelopen week al duidelijk (DS 2 en 6 november).

 

 

Noodhulp in IndonesiaHelp! En wel nu!

Binnen het budget van ontwikkelingssamenwerking is één onderdeel in het bijzonder getroffen: humanitaire hulp, noodhulp dus. Achter dat lijntje op de begroting schuilen heel wat mensen. Het gaat om de 21-jarige Bintou Walet Mohamed Ali en haar familie in de vluchtelingenkampen van Mentao, Burkina Faso, die geen drinkbaar water meer heeft. Het gaat om de anonieme Syrische jongen van 12, die gisteren levensgevaarlijk gewond raakte bij een granaataanval en vandaag niet meer kan geopereerd worden. Humanitaire hulp gaat niet over het verbeteren van een mensenleven, morgen of overmorgen. Humanitaire hulp gaat over het redden van mensenlevens. Vandaag.

Uiteraard begrijpen we dat er bespaard moet worden in de begroting. En we begrijpen dat ontwikkelingssamenwerking daar een steentje toe moet bijdragen, net zoals andere sectoren. Maar daarbij toch wel twee fundamentele bedenkingen.


1. Over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen.

We zijn van oordeel dat de bevolking in het Zuiden geen tweemaal de dupe kan zijn van de crisis in het Noorden. Ontwikkelingssamenwerking draagt immers al een onevenredig groot deel van de besparingen in 2012. Als er dan ook nog in 2013 minder middelen zouden worden voorzien, zoals al in de media circuleerde, kun je zelfs niet meer de schijn ophouden dat je een aantal belangrijke projecten en programma's die nu geschrapt worden, volgend jaar wel zal inhalen.


2. Over humanitaire hulp in het bijzonder.

Snijden in een dermate acute en delicate dienstverlening als humanitaire hulp doe je niet met een botte bijl. Dat kan niet anders dan op doordachte wijze en in overleg. Een overheid die de CO 2 - uitstoot wil verminderen, voert misschien de prijzen aan de benzinepomp geleidelijk op, maar beslist allicht niet om die pomp gelijk af te sluiten. En zeker niet voor een onmisbare hulpdienst, zoals de brandweer of de ambulance.

 

 

On a déjà donné

Dat is nochtans wat nu gebeurt met de nagenoeg volledige drooglegging van de Belgische humanitaire hulp. De regering zet onze internationale brandweer botweg zonder benzine. In Congo, Mali, Pakistan en tientallen andere landen eisen laaiende branden ten gevolge van natuurrampen of conflicten intussen dagelijks mensenlevens.

Wij dringen er daarom bij de overheid op aan om niet verder te besparen op het budget ontwikkelingssamenwerking, zeker omdat er in 2012 al zwaar werd bespaard. We willen een soortgelijk scenario voor 2013 absoluut vermijden. Niet om ons eigen vel te redden. Wél om de drastische gevolgen voor meer dan twee miljoen getroffen mensen wereldwijd zoveel mogelijk te beperken.

Acodev, 11.11.11, CNCD-11.11.11, Oxfam-Solidariteit, Caritas, Dokters van de Wereld, Handicap International, Artsen Zonder Grenzen, Croix Rouge, Unicef.

Deel dit artikel