Tyfoon Frank teistert Panay

21 juni 2008. Terwijl bij ons de zomer aanbreekt, beleven de Filippijnen een ware zondvloed. De tyfoon Fengshen – in de Filippijnen Frank genoemd – laat een spoor van vernieling achter. Een overladen ferry met 700 opvarenden zinkt. Er zijn nauwelijks overlevenden. Op verschillende eilanden zijn er zware overstromingen en grondverschuivingen. Tientallen mensen laten het leven, honderdduizenden worden dakloos.

In de hoofdstad Manila zijn de sloppenwijken het hardst getroffen. Die zijn vaak ingeplant in de laaggelegen delen van de stad, en infrastructuur (zoals riolering) is er haast onbestaande. Honderden families moesten worden geëvacueerd naar veiliger oorden.

Maar de zwaarste klappen zijn voor het eiland Panay, en met name voor de boerengemeenschappen in het binnenland. De meeste boeren hadden net hun rijst geplant, en tyfoon Frank heeft alle jonge plantjes vernietigd. De ngo OFFERS heeft met die boeren een programma van voedselveiligheid lopen. Karen Villaprudente, de directrice van OFFERS, deed een noodoproep: “De voedselveiligheid, die al precair was, komt na deze tyfoon verder in het gedrang. Op korte termijn is er een hongercrisis en moet rijst als voedselhulp worden aangevoerd. Op middellange termijn dreigt er een rijstcrisis door de vernietiging van de aangeplante rijst. Daarvoor moet snel rijstzaad worden verdeeld onder de boeren, zodat ze opnieuw kunnen planten.”

Op Panay is ook de vrouwenbeweging Gabriela actief. In de hoofdstad Iloilo, maar via haar basisorganisaties reikt Gabriela ook tot ver in de rurale gebieden van Panay. Omdat het om organisaties gaat van de vrouwen zelf, en in de gemeenschappen zelf, zijn zij goed geplaatst om ervoor te zorgen dat de noodhulp en wederopbouw op hùn maat gebeurt.

OFFERS is een partner van Bevrijde Wereld, en Gabriela van Geneeskunde voor de Derde Wereld. Beide ngo's zetten samen een noodhulpcampagne op voor Panay. Je kan storten met vermelding “noodhulp Panay” op:

  • rek.nr. 001-2187674-12 van Bevrijde Wereld
  • rek.nr. 001-1951388-18 van Geneeskunde voor de Derde Wereld

Deel dit artikel