Uitkomst G7 - reactie 11.11.11

G7 juni 2015 bavaria schloss elmau

De G7-top in Beieren is zopas afgelopen. Daaruit blijkt dat de zeven rijkste landen twee grote engagementen naar voor schuiven: de extreme armoede en honger de wereld uit tegen 2030 én een bindend klimaatakkoord met een sterk en operationeel Green Climate Fund in 2015.

11.11.11 verwelkomt beide engagementen maar stelt zich vragen bij de opvolging. "Mooie woorden, maar hoe en met wie maken we dit concreet?"

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe: "De G7 wil extreme armoede en honger de wereld uit te helpen tegen 2030. Daarvoor herbevestigen ze dat 0.7% van onze welvaart moet gegeven worden aan ontwikkelingssamenwerking. Een sterk signaal, zeker in aanloop van de top in Addis Abeba begin juli waar wereldwijde financiering van ontwikkeling op tafel ligt.

De G7 bevestigt ook de wil voor een ambitieus en bindend klimaatakkoord en het behalen van de 2°C-doelstelling, ondermeer door het uitdoven van fossiele brandstoffen. Ook dit is een belangrijke zaak voor ontwikkelingslanden, zeker gecombineerd met het (jaarlijks) engagement tot $100 miljard klimaatfinanciering tegen 2020 en een volledig operationeel en sterk Green Climate Fund in 2015. De gevolgen van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden zijn vandaag al zeer aanwezig, terwijl ze grotendeels niet zelf verantwoordelijk zijn voor de verandering, maar net de rijkste landen."

Op papier twee positieve signalen, maar Vanden Berghe stelt zich vragen over de opvolging: "Het is vooral het 'globaal partnerschap' waar de G7 naar verwijzen dat me zorgen baart. De sterke engagementen moeten immers geconcretiseerd worden in drie internationale toppen dit jaar: Addis Abeba, de top over de opvolger van de millenniumdoelstellingen in New York en de klimaattop in Parijs. Het is niet de eerste keer dat de G7 een ronkende verklaring aflegt. Op de drie toppen gaan ze allianties moeten smeden om dit echt voor elkaar te krijgen."

 

Deel dit artikel