Usurperende bevoegdheid is geen usurperende bevoegdheid

logo11_klein
Persbericht 6 maart 2012

De regering Di Rupo heeft 250 miljoen aan usurperende bevoegdheden gevonden in de zoektocht naar extra besparingen. Daarvan zou er - volgens berekening van 11.11.11 - 66 miljoen uit het budget ontwikkelingssamenwerking komen. Alleen, ontwikkelingssamenwerking is geen usurperende bevoegdheid .

De regering Di Rupo heeft in de begrotingsonderhandelingen 250 miljoen gevonden op usurperende bevoegdheden. Een deel daarvan is voor ontwikkelingssamenwerking gelinkt aan onderwijs. Het gaat specifiek over een budget van 66 miljoen euro dat gebruikt wordt voor uitwisseling en samenwerkingsprojecten tussen universiteiten bij ons en universiteiten in het Zuiden. Concreet gaat er 35,8 miljoen hiervan naar samenwerkingsprojecten met Vlaamse universiteiten en 30,4 miljoen naar de Waalse.

11.11.11 stelt vast dat ontwikkelingssamenwerking opnieuw een deel van de mogelijke besparing op zich dreigt te nemen (indien de Vlaamse regering het budget niet compenseert), maar meent vooral dat de regering Di Rupo zich vergist over het usurperende karakter van dit budget. Immers, de federale bevoegdheid om aan ontwikkelingssamenwerking te doen is algemeen en grondwettelijk vastgelegd. Die van de deelstaten is beperkt tot wat in het verlengde ligt van hun eigen bevoegdheden, parallel aan de bevoegdheid van de federale overheid. Concreet betekent dit dat een overzetting grondwettelijk niet correct zou zijn.

Algemeen directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe: "Als je de 0,7 doelstelling als referentie neemt wordt er dit jaar al voor meer dan 400 miljoen euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Los van het grondwettelijke vraagstuk, moet dit echt nog meer worden? Iedereen draag bij aan deze crisis, maar het budget ontwikkelingssamenwerking begint een te makkelijke oplossing te worden."


Meer info: Contacteer Hendrik Van Poele

Deel dit artikel