Verenigde Staten en Rusland akkoord over inkrimping kernarsenaal

Begin april kondigde president Obama tijdens een toespraak in Praag aan dat de VS de intentie had haar kernwapenarsenaal af te bouwen. Pax Christi Vlaanderen juichte toen dit engagement inzake nucleaire ontwapening toe als een belangrijke eerste stap in een proces dat op termijn zou moeten leiden tot een wereld zonder kernwapens, maar vroeg ook om concrete stappen op korte termijn. (zie webbericht 6 april 2009)

Een eerste concrete stap werd gisteren gezet in Moskou. Barack Obama en Dmitri Medvedev raakten het akkoord over een aanzienlijke inkrimping van hun respectieve kernarsenalen. Het aantal kernkoppen dat elk land mag bezitten wordt teruggebracht van de huidige 2200 tot ergens tussen de 1500 en de 1675. Ook het aantal dragers van kernkoppen zoals bommenwerpers of lange-afstandsraketten gestationeerd op land of op onderzeeërs, worden beperkt. Het huidige plafond van 1600 wordt teruggebracht tot 500 à 1000.
De technische details van het akkoord – onder andere exacte aantallen, controle- en verificatiemechanismen – worden gedurende de komende maanden uitgewerkt. Verwacht wordt dat het verdrag in december ondertekend kan worden, net op tijd om mits snelle ratificatie van het Amerikaanse Congres het huidige START verdrag uit 1991te vervangen.

Allemaal positieve ontwikkelingen, maar er mag niet te snel victorie gekraaid worden. Er blijven nog vele andere concrete stappen noodzakelijk, en ook hier verwachten we dat Barack Obama consequent de ingeslagen weg verder zal zetten. Zo hopen we op een spoedige ratificatie in het Amerikaanse Congres van het Comprehensive Test Ban Treaty, trouwens een verkiezingsbelofte van Obama. Daarnaast is er uiteraard de levensbelangrijke herzieningsconferentie van het Non-Proliferatie verdrag in 2010, wat een enorme invloed zal hebben op de manier waarop het internationale non-proliferatie regime de komende jaren uitvoering zal krijgen.
Tenslotte vindt Pax Christi Vlaanderen dat – bij de uitvoering van het gisteren gesloten akkoord –de Amerikaanse kernwapens die zich op het Europese grondgebied bevinden prioritair ontmanteld moeten worden.

Voor Pax Christi Vlaanderen bestaat de enige bescherming tegen de nucleaire dreiging uit een onmiddellijke stop op de ontwikkeling van nieuwe kernwapens, de onmiddellijke afbouw van de bestaande nucleaire arsenalen en de uiteindelijke ontmanteling van alle kernwapens. Dit is uiteraard een proces van lange adem, maar het zijn de concrete stappen op korte termijn die de noodzakelijke dynamiek zullen creëren en die uiteindelijk zullen beslissen over succes of mislukking inzake nucleaire ontwapening. Of zoals Barack Obama het zelf zegt: “This is an urgent issue, and one in which the United States and Russia have to take leadership. But it is very difficult for us to exert that leadership unless we are showing ourselves willing to deal with our own nuclear stockpiles in a more rational way.”

Los van deze uitdagingen die nog blijven, maakt het akkoord van 6 juli 2009 eveneens duidelijk dat de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland, na acht jaar lang beneden het vriespunt te zijn gebleven, opnieuw aan het ontdooien is. De vrede en stabiliteit in de regio kan er alleen maar baat bij hebben.

Deel dit artikel