Verkiezingen in DR-Congo: ja, maar niet gelijk welke!

Verklaring Raad van Bestuur Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Vlaanderen sluit zich aan bij oproepen van haar partners uit het Pax Christi Netwerk Grote Meren, de civiele maatschappij en de kerken om het gebruik van geweld radicaal en ondubbelzinnig te veroordelen.

Verkiezingen in DR-Congo:

ja, maar niet gelijk welke !

 

Verklaring Raad van Bestuur Pax Christi Vlaanderen

 

 

De DR-Congo staat voor de grote uitdaging om vrije, transparante en democratische verkiezingen te organiseren. Het Congolese volk heeft er recht op en ziet er ook naar uit. De verkiezingen die volgens de gesloten akkoorden tussen 30 juni 2005 en ten laatste 30 juni 2006 moeten plaats hebben, zijn noodzakelijk om de huidige overgangsregeling te beëindigen en Congo in een nieuwe fase van zijn geschiedenis binnen te leiden. Zonder eerlijke en democratische verkiezingen binnen de afgesproken termijn zal Congo onvermijdelijk vervallen in nieuwe ellende en nieuwe oorlogen.

 

Pax Christi Vlaanderen begrijpt het ongeduld en de argwaan van de Congolese bevolking. De alternatieven die door sommigen naar voren worden geschoven, zullen echter niet leiden tot snellere verkiezingen, maar eerder de moeizaam behaalde resultaten op het spel zetten. Het gebruik van onwettige middelen en geweld om de politieke macht naar zich toe te halen, heeft nog nooit een duurzame vrede gebracht. Dit zal ook nu niet het geval zijn voor Congo.

 

Pax Christi Vlaanderen sluit zich aan bij oproepen van haar partners uit het Pax Christi Netwerk Grote Meren, de civiele maatschappij en de kerken om het gebruik van geweld radicaal en ondubbelzinnig te veroordelen. Allen die in Congo politieke verantwoordelijkheid ambiëren, moeten daarentegen:

 

1.      De huidige oplopende spanningen zoveel mogelijk tot bedaren brengen door de mensen te informeren over de huidige situatie en het wettelijk kader;

 

2.      Eisen dat de wettelijke bepalingen die opgenomen zijn in het Globaal en Inclusief Akkoord volledig gerespecteerd worden;

 

3.      Eisen dat de transitie-instellingen vóór 30 juni een definitieve verkiezingskalender vastleggen, zodat het voor iedereen duidelijk wordt dat het organiseren van verkiezingen niet blijvend kan uitgesteld worden;

 

4.      Eisen dat de internationale gemeenschap voldoende middelen ter beschikking stelt en garanties geeft dat de verkiezingen op een geregelde manier kunnen plaatsvinden;

 

5.      De Congolese bevolking aanmoedigen bij het organiseren van vreedzame acties om hun eisen kenbaar te maken aan de Congolese regering en de internationale gemeenschap.

 

Zij die misbruik willen maken van de bestaande onvrede voor hun eigen voordeel, moeten ontmaskerd en door de internationale gemeenschap onverwijld en krachtig gesanctioneerd worden.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel