Verkiezingen waarbij iedereen kan winnen? Federale, regionale en Europese verkiezingen 2019

Straks gaat u stemmen. Een belangrijke keuze. U kiest niet gewoon voor een partij, maar ook voor de samenleving die u wil. Bij 11.11.11 geloven we in een samenleving waarin alle burgers winnen. U, uw kinderen, uw buurman, mensen die het moeilijker hebben én mensen aan de andere kant van de wereld. We roepen politici op om moed te tonen, want de keuzes van nu tekenen de wereld van morgen.

Lees ook

 • 'Welke erfenis laat ik na?'
  4 oud-politici blikken terug op hun carrière en op wat ze anders hadden gedaan als ze konden herbeginnen.

Hoe alle burgers kunnen winnen, ligt voor 11.11.11 voor de hand. Met internationale samenwerking en solidariteit gaan de rechten van iedereen erop vooruit, ook voor de meest kwetsbaren. De wereldgemeenschap zette trouwens al enorme stappen vooruit toen ook zij voor dat recept koos.

We geloven in een samenleving waarin alle burgers winnen. Met internationale samenwerking en solidariteit gaan de rechten van iedereen erop vooruit.

Herinnert u zich bijvoorbeeld de Millenniumdoelstellingen. De focus was misschien beperkt, maar de extreme armoede werd gehalveerd en meer kinderen dan ooit gaan vandaag naar school. En net omdat de wereld kleiner wordt, kunnen we sleuteluitdagingen zoals de klimaatverandering enkel door samenwerking aanpakken.

Helaas staat dit recept onder druk. Steeds vaker horen we een discours dat groepen mensen met de vinger wijst, denk maar aan de verwijten aan vluchtelingen of aan de mensen die hen willen helpen. Of aan de opkomst van populisme en autoritaire leiders die drijven op angst en het eigen gelijk. 

U staat voor de belangrijke keuze tussen een wereld binnen de eigen grenzen, of waarin we verder bouwen aan globale oplossingen

Fundamentele rechten en vrijheden staan onder druk. U staat dan ook voor de belangrijke keuze tussen een wereld waarin we terugplooien binnen de eigen grenzen, of waarin we verder bouwen aan globale oplossingen. Daarom roepen wij politici op om moed te tonen en na te denken over de erfenis die zij willen nalaten. We vragen hen mens en planeet centraal te stellen wanneer ze beslissingen nemen.

Een beleid dat werk maakt van die globale oplossingen, samenwerking en solidariteit neemt voor 11.11.11 de volgende thema's ter harte:

 • migratie die voor iedereen positief is;
 • klimaatrechtvaardigheid met échte oplossingen en aandacht voor getroffen gemeenschappen wereldwijd;
 • respect voor mensenrechten, democratie en ruimte voor een kritisch middenveld, overal ter wereld;
 • ontwikkelingssamenwerking als hefboom voor armoedebestrijding en de aanpak van ongelijkheid en als waakhond voor een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling;
 • handelsakkoorden die het leefmilieu en arbeids- en mensenrechten centraal stellen;
 • rechtvaardige fiscaliteit die zorgt voor herverdeling en belastingontwijking een halt toeroept;
 • sociale bescherming die gezondheid, welzijn en een waardig inkomen op alle leeftijden verzekert;
 • duurzame landbouw die inzet op agro-ecologische transitie.

In de uitbouw van globale oplossingen hebben verschillende spelers een rol. Uiteraard onze politici. Maar ook het bedrijf, de bank en de vereniging waarin u actief bent, zijn cruciaal. Zoals bij elk spel, moet iedereen de spelregels volgen. Enkel zo maken we een wereld waarin alle mensen erop vooruitgaan.

Er zijn ook middelen nodig. We hebben nood aan een mix van publieke ontwikkelingshulp, internationale klimaatfinanciering, rechtvaardige fiscaliteit en private geldstromen zoals migratietransfers.

De samenleving waar 11.11.11 voor kiest, werd goedgekeurd door wereldleiders

De samenleving waar 11.11.11 voor kiest, is niet uit de lucht gegrepen. Ze werd goedgekeurd door wereldleiders en er is zelfs een deadline: 2030. Dat is de streefdatum van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. We beginnen aan de voorlaatste legislatuur om deze agenda waar te maken. De periode 2019–2024 is dus cruciaal, en net daarom ook de aanstaande verkiezingen en uw keuze.

 

Hoezo, iedereen winnaar?

Ontdek in ons verkiezingsmemorandum hoe alle burgers kunnen winnen

11.11.11 DOOR:

Hoezo, iedereen winnaar?

Dieper ingaan op onze thema's?

'Welke erfenis laat ik na?'

 • 4 korte filmpjes van oud-politici die terugkijken op hun carrière en vooral op wat ze anders hadden gedaan als ze konden herbeginnen.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels