Visienota Vluchtelingenwerk Vlaanderen over een integrale begeleiding van asielzoekers

Visienota integrale omkadering asielzoeker Vluchtelingenwerk heeft een visienota klaar over een integrale omkadering in de asielopvang. Bedoeling is te komen tot een humaan en effectief terugkeerbeleid waarbij er zo weinig mogelijk mensen worden opgesloten.

In de nota pleit Vluchtelingenwerk voor trajectbegeleiders die de asielzoeker - van bij het begin van de procedure intensief begeleiden bij verblijfsprocedures én bij terugkeer. Deze integrale aanpak kan een ondersteunde terugkeer bespreekbaar maken en traumatische gedwongen verwijderingen voorkomen, doordat de trajectbegeleider ervoor zorgt dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet gedwongen verwijdert zolang er perspectieven zijn op medewerking.

Meer info:

Deel dit artikel