Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling vzw

In het algemeen legt VODO in zijn kijk op duurzaamheid sterke nadruk op de rol van industrielanden. Het geïndustrialiseerde ontwikkelingsmodel zoals het op dit moment bestaat in het Noorden, is onmogelijk uit te breiden over de hele wereld. Het gaat immers gepaard met een groeiende kloof tussen rijk en arm, en met toenemende ecologische ontwrichting. Het Noorden moet zijn model veranderen, wil de wereld leefbaar blijven voor huidige en toekomstige generaties in Noord en Zuid. Dat roept heel wat vragen op. Hoe creëren we welvaart in de toekomst, via welke productie en consumptiepatronen? Hoe verdelen we die welvaart? Hoe zien we de verhouding tussen productie- en consumptiestromen en het ecosysteem? Welke inhoud geven we voortaan aan begrippen als 'vooruitgang', 'ontwikkeling', 'welvaart', 'welzijn'? Welke strategieën kunnen we gebruiken om ons model om te buigen? Heel wat van de VODO-werking gaat impliciet uit van dit soort vragen en deze kijk op de rol van industrielanden in de overgang naar duurzaamheid.

Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling vzw

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel

Fax: 02-536 19 90
Contacteer VODO


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van ngo-federatie