Vluchtelingencrisis in Irak

Door het conflict in het noorden van Irak hebben gewonden, hulpverleners en leveranciers van (medische) voorraden het moeilijk om ziekenhuizen te bereiken. Meer dan 100.000 families zijn op de vlucht voor het geweld.

Begin juni braken er zware gevechten uit tussen gewapende groepen in Irak en de afgelopen dagen is het geweld in het land sterk toegenomen. Door de gevechten zijn vele families op de vlucht geslagen. Volgens de laatste cijfers zijn dit al meer dan 104.000 families, voornamelijk afkomstig uit de provincies Ninewa, Salah AL-Din, en Kirkuk. Veel vluchtelingen worden opgevangen in gastgezinnen of bij familie, maar ook in vluchtelingenkampen.

Vluchtelingen

Naast intern ontheemden vangt Irak, voornamelijk in de Koerdische regio, ook vluchtelingen uit buurland Syrië op. Door de toestroom van meer dan 200.000 vluchtelingen wordt de belasting voor gastgezinnen en de infrastructuur in Irak nog eens extra vergroot.  Dit betekent dat veel gastgezinnen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Naast voedsel en onderdak is er een groot gebrek aan basisvoorzieningen als water, brandstof en elektriciteit.

Direct in actie

De Iraakse Rode Halve Maan, de zustervereniging van Rode Kruis-Vlaanderen in Irak, kwam direct in actie en mobiliseerde 4.000 vrijwilligers om de vluchtelingen en ontheemden te helpen. Begin augustus hebben ze al meer dan 270.000 mensen van voedsel en water kunnen voorzien. Ze verspreidde meer dan 35.000 voedselpakketten en leverde meer dan 800.000 warme maaltijden. Daarnaast werden ook tenten en dekens verdeeld. Ook het internationale Rode Kruis is aanwezig in Irak en ondersteunt gastgezinnen en vluchtelingen met water, voedsel en medicijnen en heeft hiermee al meer dan 150.000 mensen kunnen bereiken. 

Toegang

Door de spanningen en de gevechten in de regio is hulpverlening niet altijd makkelijk en op sommige plekken zelfs erg gevaarlijk. Toch lukt het ook vaak om hulp op de juiste plek te krijgen. De afgelopen dagen zijn er door het Rode Kruis via de lucht drie voedseldroppings gedaan in de bergen van Sinjar. Hierdoor konden 6.000 mensen voorzien worden van water, voedsel, babyvoeding en medicijnen. Twee volgende voedseldroppings zijn onderweg. Het Rode Kruis is genoodzaakt om mensen via deze droppings te bereiken omdat het door wegafzettingen en gevechten niet meer mogelijk is via de weg hulp te bieden.
Bekijk ook deze video waarin Sleh Dabbakeh, gedelegeerde van het internationale Rode Kruis, de situatie beschrijft.

Deel dit artikel