Vluchtelingenwerk en leden doen voorstellen voor een beter asielbeleid

Vanaf vandaag gaat Vluchtelingenwerk Vlaanderen met een eisenpakket langs bij de verschillende democratische politieke partijen. Vluchtelingenwerk schuift dit eisenpakket samen met haar leden naar voor voor de verkiezingen in 2014. Onder hen Dokters van de Wereld en het Minderhedenforum. Samen ijveren we voor een beter asielbeleid.

'Een kentering in het beleid is dringender dan ooit,' zegt Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk. 'Op het terrein voelen we rechtstreeks de manco's in het huidige beleid. Vluchtelingen geraken nauwelijks tot hier. Ze krijgen niet altijd de bescherming waar ze recht op hebben. De opvang van asielzoekers vertoont nog gebreken. En jonge vluchtelingen worden teruggestuurd na jarenlang verblijf in ons land. Het kan en moet anders'.

VIJF prioriteiten:

Vluchtelingenwerk en haar leden schuiven vijf prioriteitennaar voor:

1. Open de Europese grenzen voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.

'Vandaag hebben vluchtelingen geen enkele veilige en legale manier om naar Europa te vluchten. En dus gebeurt dat vaak in een gammel bootje via de Middellandse zee. De Europese Unie moet ervoor zorgen dat mensen op de vlucht op een veilige en legale manier tot hier raken', zegt Keytsman.

2. Sluit asielzoekers niet op.

'Asielzoekers mogen niet opgesloten worden tijdens hun asielprocedure. Dat is een schending van het Vluchtelingenverdrag. Toch gebeurt dat maar al te vaak. Beter is hen op te vangen en te begeleiden in aangepaste opvang', zegt Keytsman.

3. Verplicht asielinsatnties om systematisch te onderzoeken of asielzoekers gevaar lopen bij terugkeer

'Ons land mag geen mensen terugsturen naar landen waar ze mentaal of fysiek mishandeld kunnen worden. Toch onderzoeken de asielinstanties en de Dienst Vreemdelingenzaken dit risico niet altijd. Dit is een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De asielinstanties moeten verplicht worden dat onderzoek wel te doen', zegt Keytsman.

4. Geef jongeren die vervreemd zijn van het herkomstland van hun ouders een toekomst in België.

'Als niet-begeleide jongeren zonder verblijfsvergunning 18 jaar worden kunnen ze worden opgepakt en teruggestuurd naar hun land van herkomst. Ook al wonen deze jongeren vaak jarenlang in ons land en hebben ze geen enkele band meer met hun herkomstland. Voor hen is België hun thuis. Daarom moet ons land hen een verblijfsvergunning geven', zegt Keytsman.

5. Zorg voor continuïteit in de begeleiding van asielzoekers: geen overplaatsingen meer en goede terugkeerbegeleiding

'Asielzoekers worden vaak overgeplaatst. Van een groot centrum naar individuele opvang naar een terugkeerplaats, ... Vaak van de ene kant van ons land naar de andere, soms van Vlaanderen naar Wallonië. Dit zorgt voor breuken in de begeleiding en brengt veel stress mee, zeker bij kinderen. Wat ook een goede voorbereiding bij een eventuele terugkeer in de weg staat. Het vele verhuizen is ook duur en erg inefficiënt. Dus moet er terug meer continuïteit in de begeleiding komen', zegt Keytsman.

Meer info voor de pers:

Perscontact: Eef Heylighen – 0473 88 65 97

  • Lees hier het volledig eisenpakket 'Asielbeleid op een keerpunt – Voorstellen voor een beter asielbeleid'
  • Lees hier vijf verhalen van asielzoekers. Hun getuigenissen illustreren de vijf prioriteiten
  • Wil je een getuigenis overnemen? Of brengen? Neem dan contact op met Eef Heylighen.

Alle leden van Vluchtelingenwerk vind je hier: http://www.vluchtelingenwerk.be/wat_doen_we/leden.php

Vluchtelingenwerk DOOR:

Deel dit artikel